Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Marian Kordas <Marian.Kordas@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 27 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa umiejętność obsługi komputera z systemem Windows.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie umiejętności czytania i wykonywania rysunków technicznych, schematów maszyn, schematów instalacji, urządzeń, układów technicznych zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
C-2Opanowanie komputerowej techniki tworzenia oraz modyfikacji grafik w oparciu o program AutoCAD.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Poznanie zasad precyzyjnego wykonywania rysunku technicznego i jego modyfikacji sporządzanymi w technice komputerowej edytora grafiki AutoCAD.4
T-L-2Rzutowanie prostokątne, aksonometria, przekroje, rysunki detali oraz skomplikowanych urządzeń technicznych, schematy instalacji hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, cieplnych, chemicznych, tworzenie modeli brył w przestrzeni 3D.22
T-L-3Ocena praktycznych umiejętności studenta w zakresie tworzenia i modyfikacji grafiki inżynierskiej w programie AutoCAD.1
27
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zasad precyzyjnego wykonywania rysunku technicznego i jego modyfikacji sporządzanymi w technice komputerowej.2
T-W-2Zapoznanie studentów z zasadami rysunku technicznego: formaty rysunków, podziałki, linie i ich zastosowanie, przekroje, wymiarowanie, rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn. Opanowanie umiejętności czytania i wykonywania rysunków technicznych, schematów maszyn, schematów instalacji, urządzeń, układów technicznych.6
T-W-3Ocena teoretycznej wiedzy studenta w zakresie grafiki inżynierskiej.1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach27
A-L-2Przygotowanie do zajęć28
A-L-3Konsultacje z prowadzącym15
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia20
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury17
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - zaliczenie pisemne z teorii dotyczącej rysunku technicznego oraz zasad precyzyjnego tworzenia rysunków w programie AutoCAD.
S-2Ocena podsumowująca: Laboratoria - ocena wykonanego rysunku technicznego podczas kolokwium w programie AutoCAD.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C01_W01
Student zdobędzie wiedzę z zakresu zasad tworzenia grafiki komputerowej oraz jej interpretacji. Zna odpowiednie metody, techniki i narzędzia związane z pracą przy użyciu profesjonalnego programu AutoCAD.
ICHP_1A_W11, ICHP_1A_W15, ICHP_1A_W04C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C01_U01
Student zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu grafiki komputerowej precyzyjnego wykonywania oraz modyfikacji rysunku technicznego w profesjonalnym programie AutoCAD. Potrafi uzyskać oraz interpretować informacje na podstawie rysunków oraz potrafi narysować proste urządzenia, aparaty typowe dla inżynierii chemicznej i procesowej używając właściwych technik i narzędzi.
ICHP_1A_U05, ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U02, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U15, ICHP_1A_U17C-1, C-2T-L-1, T-L-2M-3, M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C01_K01
Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać przy rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.
ICHP_1A_K02, ICHP_1A_K06C-1, C-2T-W-3, T-L-3M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C01_W01
Student zdobędzie wiedzę z zakresu zasad tworzenia grafiki komputerowej oraz jej interpretacji. Zna odpowiednie metody, techniki i narzędzia związane z pracą przy użyciu profesjonalnego programu AutoCAD.
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0
3,0Student w dostatecznym stopniu opanował wiedzę teoretyczną z zakresu grafiki inżynierskiej (rysunek techniczny)
3,5Student w dostatecznym stopniu opanował wiedzę teoretyczną z zakresu grafiki inżynierskiej, zna podstawy pracy w programie AutoCAD
4,0Student w dobrym stopniu opanował wiedzę teoretyczną oraz zasady z zakresu grafiki inżynierskiej oraz zna dobrze narzędzia rysunkowe w programie AutoCAD
4,5Student wyczerpująco opanował wiedzę teoretyczną oraz potrafi tworzyć bardzo precyzyjną grafikę komputerową wraz z jej interpretacją
5,0Student biegle opanował wiedzę teoretyczną oraz wykazuje kreatywność przy tworzeniu i interpretacji grafiki komputerowej z naciskiem na poprawność i estetykę

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C01_U01
Student zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu grafiki komputerowej precyzyjnego wykonywania oraz modyfikacji rysunku technicznego w profesjonalnym programie AutoCAD. Potrafi uzyskać oraz interpretować informacje na podstawie rysunków oraz potrafi narysować proste urządzenia, aparaty typowe dla inżynierii chemicznej i procesowej używając właściwych technik i narzędzi.
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0
3,0Student potrafi wykonać rysunek techniczny popełniając błędy, ma problemy z jego poprawną interpretacją
3,5Student potrafi wykonać rysunek techniczny w technice komputerowej jednak zawiera on błędy, a jego interpretacja jest niejednoznaczna
4,0Student potrafi wykonać rysunek techniczny w technice komputerowej jednak ma problem z jego poprawną interpretacją
4,5Student potrafi wykonać poprawnie rysunek techniczny w technice komputerowej oraz dokonać jego poprawnej interpretacji
5,0Student potrafi wykonać bezbłędnie rysunek techniczny w technice komputerowej oraz dokonać jego poprawnej interpretacji wraz z jej uzasadnieniem w oparciu o samodzielnie pozyskane dane z literatury

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C01_K01
Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać przy rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0
3,0Student potrafi wyłącznie odtwórczo tworzyć grafikę komputerową
3,5Student potrafi odtwórczo tworzyć grafikę komputerową wykazując niewielką kreatywność
4,0Student potrafi tworzyć poprawnie grafikę komputerową wykazując kreatywność przy tworzeniu rysunku
4,5Student potrafi tworzyć poprawnie grafikę komputerową wykazując kreatywność świadomie podejmując decyzje
5,0Student potrafi tworzyć bardzo dobre grafiki komputerowe, potrafi działać w sposób kreatywny i ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2009
  2. Masiuk S., Zbiór zadań z rysunku technicznego dla chemików, WUPS, Szczecin, 1987
  3. Pikoń A., AutoCAD 2011 PL Pierwsze kroki, Helion, Gliwice, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Dobrzański T., Rysunek techniczny, WNT, Warszawa, 1997
  2. Masiuk S., Rysunek techniczny dla chemików, WUPS, Szczecin, 1986

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Poznanie zasad precyzyjnego wykonywania rysunku technicznego i jego modyfikacji sporządzanymi w technice komputerowej edytora grafiki AutoCAD.4
T-L-2Rzutowanie prostokątne, aksonometria, przekroje, rysunki detali oraz skomplikowanych urządzeń technicznych, schematy instalacji hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, cieplnych, chemicznych, tworzenie modeli brył w przestrzeni 3D.22
T-L-3Ocena praktycznych umiejętności studenta w zakresie tworzenia i modyfikacji grafiki inżynierskiej w programie AutoCAD.1
27

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zasad precyzyjnego wykonywania rysunku technicznego i jego modyfikacji sporządzanymi w technice komputerowej.2
T-W-2Zapoznanie studentów z zasadami rysunku technicznego: formaty rysunków, podziałki, linie i ich zastosowanie, przekroje, wymiarowanie, rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn. Opanowanie umiejętności czytania i wykonywania rysunków technicznych, schematów maszyn, schematów instalacji, urządzeń, układów technicznych.6
T-W-3Ocena teoretycznej wiedzy studenta w zakresie grafiki inżynierskiej.1
9

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach27
A-L-2Przygotowanie do zajęć28
A-L-3Konsultacje z prowadzącym15
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury17
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C01_W01Student zdobędzie wiedzę z zakresu zasad tworzenia grafiki komputerowej oraz jej interpretacji. Zna odpowiednie metody, techniki i narzędzia związane z pracą przy użyciu profesjonalnego programu AutoCAD.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W11ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
ICHP_1A_W15zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej \
ICHP_1A_W04posiada wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki i miernictwa przemysłowego, informatyki i grafiki komputerowej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie umiejętności czytania i wykonywania rysunków technicznych, schematów maszyn, schematów instalacji, urządzeń, układów technicznych zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
Treści programoweT-W-3Ocena teoretycznej wiedzy studenta w zakresie grafiki inżynierskiej.
T-W-2Zapoznanie studentów z zasadami rysunku technicznego: formaty rysunków, podziałki, linie i ich zastosowanie, przekroje, wymiarowanie, rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn. Opanowanie umiejętności czytania i wykonywania rysunków technicznych, schematów maszyn, schematów instalacji, urządzeń, układów technicznych.
T-W-1Wprowadzenie do zasad precyzyjnego wykonywania rysunku technicznego i jego modyfikacji sporządzanymi w technice komputerowej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład - zaliczenie pisemne z teorii dotyczącej rysunku technicznego oraz zasad precyzyjnego tworzenia rysunków w programie AutoCAD.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0
3,0Student w dostatecznym stopniu opanował wiedzę teoretyczną z zakresu grafiki inżynierskiej (rysunek techniczny)
3,5Student w dostatecznym stopniu opanował wiedzę teoretyczną z zakresu grafiki inżynierskiej, zna podstawy pracy w programie AutoCAD
4,0Student w dobrym stopniu opanował wiedzę teoretyczną oraz zasady z zakresu grafiki inżynierskiej oraz zna dobrze narzędzia rysunkowe w programie AutoCAD
4,5Student wyczerpująco opanował wiedzę teoretyczną oraz potrafi tworzyć bardzo precyzyjną grafikę komputerową wraz z jej interpretacją
5,0Student biegle opanował wiedzę teoretyczną oraz wykazuje kreatywność przy tworzeniu i interpretacji grafiki komputerowej z naciskiem na poprawność i estetykę
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C01_U01Student zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu grafiki komputerowej precyzyjnego wykonywania oraz modyfikacji rysunku technicznego w profesjonalnym programie AutoCAD. Potrafi uzyskać oraz interpretować informacje na podstawie rysunków oraz potrafi narysować proste urządzenia, aparaty typowe dla inżynierii chemicznej i procesowej używając właściwych technik i narzędzi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U05ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach używając różnych technik przekazu informacji, w tym w języku obcym
ICHP_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U15potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla obszaru inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U17potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie oraz aparat, obiekt, proces lub system, typowy dla inżynierii chemicznej i procesowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Opanowanie umiejętności czytania i wykonywania rysunków technicznych, schematów maszyn, schematów instalacji, urządzeń, układów technicznych zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
C-2Opanowanie komputerowej techniki tworzenia oraz modyfikacji grafik w oparciu o program AutoCAD.
Treści programoweT-L-1Poznanie zasad precyzyjnego wykonywania rysunku technicznego i jego modyfikacji sporządzanymi w technice komputerowej edytora grafiki AutoCAD.
T-L-2Rzutowanie prostokątne, aksonometria, przekroje, rysunki detali oraz skomplikowanych urządzeń technicznych, schematy instalacji hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, cieplnych, chemicznych, tworzenie modeli brył w przestrzeni 3D.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Laboratoria - ocena wykonanego rysunku technicznego podczas kolokwium w programie AutoCAD.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0
3,0Student potrafi wykonać rysunek techniczny popełniając błędy, ma problemy z jego poprawną interpretacją
3,5Student potrafi wykonać rysunek techniczny w technice komputerowej jednak zawiera on błędy, a jego interpretacja jest niejednoznaczna
4,0Student potrafi wykonać rysunek techniczny w technice komputerowej jednak ma problem z jego poprawną interpretacją
4,5Student potrafi wykonać poprawnie rysunek techniczny w technice komputerowej oraz dokonać jego poprawnej interpretacji
5,0Student potrafi wykonać bezbłędnie rysunek techniczny w technice komputerowej oraz dokonać jego poprawnej interpretacji wraz z jej uzasadnieniem w oparciu o samodzielnie pozyskane dane z literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C01_K01Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać przy rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ICHP_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie umiejętności czytania i wykonywania rysunków technicznych, schematów maszyn, schematów instalacji, urządzeń, układów technicznych zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
C-2Opanowanie komputerowej techniki tworzenia oraz modyfikacji grafik w oparciu o program AutoCAD.
Treści programoweT-W-3Ocena teoretycznej wiedzy studenta w zakresie grafiki inżynierskiej.
T-L-3Ocena praktycznych umiejętności studenta w zakresie tworzenia i modyfikacji grafiki inżynierskiej w programie AutoCAD.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Laboratoria - ocena wykonanego rysunku technicznego podczas kolokwium w programie AutoCAD.
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - zaliczenie pisemne z teorii dotyczącej rysunku technicznego oraz zasad precyzyjnego tworzenia rysunków w programie AutoCAD.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0
3,0Student potrafi wyłącznie odtwórczo tworzyć grafikę komputerową
3,5Student potrafi odtwórczo tworzyć grafikę komputerową wykazując niewielką kreatywność
4,0Student potrafi tworzyć poprawnie grafikę komputerową wykazując kreatywność przy tworzeniu rysunku
4,5Student potrafi tworzyć poprawnie grafikę komputerową wykazując kreatywność świadomie podejmując decyzje
5,0Student potrafi tworzyć bardzo dobre grafiki komputerowe, potrafi działać w sposób kreatywny i ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej