Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana z uz (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny12 / 2
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny13 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny13 / 2
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny11 / 2
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny7 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny3 / 1
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny4 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny5 / 2
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 2
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny10 / 1
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 2
Genomikaprzedmiot wspólny7 / 2
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny8 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny8 / 2
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny5 / 3
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 3
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny9 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy fizjologii żywieniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 3
Projektowanie nowych produktów żywnościowychprzedmiot wspólny
Proteomikaprzedmiot wspólny7 / 3
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny4 / 3
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2
Technologia żywności pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Zagrożenia epidemiczneprzedmiot wspólny6 / 3
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny9 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny12 / 2
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny13 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny13 / 2
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny11 / 2
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny7 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny3 / 1
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny4 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny5 / 2
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 2
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny10 / 1
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 2
Genomikaprzedmiot wspólny7 / 2
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny8 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny8 / 2
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny5 / 3
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 3
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny9 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy fizjologii żywieniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 3
Projektowanie nowych produktów żywnościowychprzedmiot wspólny
Proteomikaprzedmiot wspólny7 / 3
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny4 / 3
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2
Technologia żywności pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Zagrożenia epidemiczneprzedmiot wspólny6 / 3
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny9 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny12 / 2
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny13 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny13 / 2
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny11 / 2
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny7 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny3 / 1
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny4 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny5 / 2
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 2
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny10 / 1
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 2
Genomikaprzedmiot wspólny7 / 2
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny8 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny8 / 2
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny5 / 3
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 3
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny9 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy fizjologii żywieniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 3
Projektowanie nowych produktów żywnościowychprzedmiot wspólny
Proteomikaprzedmiot wspólny7 / 3
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny4 / 3
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2
Technologia żywności pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Zagrożenia epidemiczneprzedmiot wspólny6 / 3
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny9 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny13 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinformatykaprzedmiot wspólny7 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny7 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biokorozjaprzedmiot wspólny3 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 2
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny4 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny5 / 2
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny10 / 1
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Zagrożenia epidemiczneprzedmiot wspólny6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny8 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny9 / 1
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny9 / 3