Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana z uz (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie20,0laboratoriapraktyczne20,05,00

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,015
wykładyaudytoryjne1,01,015
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne2,01,030
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,01,045
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczne metody utrwalania żywnościegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
laboratoriapraktyczne1,01,0154
2 Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0154
wykładyaudytoryjne1,01,0154
3 Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,0154
wykładyaudytoryjne1,01,0154