Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana z uz (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,053
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie20,0laboratoriapraktyczne20,05,004
Seminarium dyplomowezaliczenie4,0seminariaaudytoryjne4,04,0153
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczejzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0101
Zarządzanie i marketingzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0303

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykipraktyczne4,04,042

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnegoegzamin4,0laboratoriapraktyczne3,02,0301
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcegoegzamin4,0laboratoriapraktyczne3,02,0301
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,02,0303
wykładyaudytoryjne3,01,0153
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,0154
wykładyaudytoryjne1,01,0154
Mechanizmy zakażeńegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0153
Mikrobiologia farmaceutycznaegzamin6,0laboratoriapraktyczne3,03,0303
wykładyaudytoryjne3,01,0303
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
laboratoriapraktyczne2,01,0304
Podstawy fizjologii żywieniazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
laboratoriapraktyczne2,01,0151
Podstawy żywienia człowiekazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
laboratoriapraktyczne1,01,0151
Projektowanie nowych produktów żywnościowychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Specjalistyczne techniki mikroskopowezaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,02,0302
Technologia żywności pochodzenia wodnegoegzamin4,0laboratoriapraktyczne3,02,0301
wykładyaudytoryjne1,01,0301
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0302
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,01,0454
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,023
Szkolenie bhpzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,052

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,01,0302
2 Język obcy (niemiecki)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,01,0302

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przedmiot humanistyczno - społecznyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0453

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biokorozjazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0152
2 Biorafinacje i biomembranyzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0152
wykładyaudytoryjne1,01,0152
3 Procesy biodegradacji w przemyślezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0152

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczne metody utrwalania żywnościegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
laboratoriapraktyczne1,01,0154
2 Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0154
wykładyaudytoryjne1,01,0154
3 Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,0154
wykładyaudytoryjne1,01,0154

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0152
wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,01,082
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,572
wykładyaudytoryjne1,00,5152
3 Integrowana ochrona roślinegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,01,082
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,572
wykładyaudytoryjne1,00,5152

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Diagnostyka parazytologicznaegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne1,01,0152
2 Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0302
3 Zagrożenia epidemiczneegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0302

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioinformatykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne1,01,0152
2 Genomikaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne1,01,0152
3 Proteomikaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne1,01,0152

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Immunologia zwierząt hodowlanychegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne2,02,0152
2 Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,02,0152
wykładyaudytoryjne2,01,0302

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,03,0303
wykładyaudytoryjne2,01,0153
2 Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
laboratoriapraktyczne3,03,0303
3 Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,03,0303
wykładyaudytoryjne2,01,0153

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0152
2 Drożdże wykorzystywane w biotechnologiizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0152
wykładyaudytoryjne1,01,0152
3 Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0152

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Nowoczesne metody utrwalania żywnościzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
2 Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwozaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Procesy membranowe w ochronie środowiskazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
2 Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
2 Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151