Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana z uz (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
MS_2A_W01Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod statystycznych, technik informatycznych i bioinformatyki wykorzystywanych w naukach rolniczych i pokrewnych
MS_2A_W02Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy fizjologią organizmów żywych a genotypem oraz zkresu znaczenia immunologii i immunoprofilaktyki w hodowli zwierząt.
MS_2A_W03Ma poszerzoną wiedzę na temat mikroorganizmów, ich specyfiki, różnorodności i roli w naukach rolniczych i pokrewnych.
MS_2A_W04Student ma poszerzoną wiedzę dotyczącą zjawisk mikrobiologicznych i biologicznych zachodzacych w pedosferze, hydrosferze i biosferze.
MS_2A_W05Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) i pasożytów oraz metod diagnostycznych służących ich wykrywaniu.
MS_2A_W06Ma znajomość słownictwa fachowego w języku obcym na poziomie B2+ w danej dziedzinie.
MS_2A_W07Ma wiedzę dotyczącą biotechnologii antybiotyków i lekooporności
MS_2A_W08Ma poszerzoną wiedzę na temat wpływu mikroorganizmów na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz z biotechnologii przemysłu spożywczego, w tym przetwórstwa z udziałem mikroorganizmów.
MS_2A_W09Ma wiedzę w zakresie hodowli komórkowych i ich zastosowania
MS_2A_W10Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod otrzymywania i zastosowania głównych rodzajów biopolimerów, mechanizmów biodegradacji oraz biorafinacji
MS_2A_W11Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą systemu zarządzania i normalizacji. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy.
MS_2A_W12Ma pogłębioną wiedzę o szkodliwych związkach w środowisku, procesach skażenia oraz metodach ich oznaczania.
MS_2A_W13Ma poszerzoną wiedzę o procesach zachodzących w środowisku i zależnościach między organizmami w nim funkcjonującymi i możliwościami ich wykorzystania.