Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana z uz (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,05
Seminarium dyplomowezaliczenie4,0seminariaaudytoryjne4,04,015
Zarządzanie i marketingzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,030

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,02,030
wykładyaudytoryjne3,01,015
Mechanizmy zakażeńegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,015
Mikrobiologia farmaceutycznaegzamin6,0laboratoriapraktyczne3,03,030
wykładyaudytoryjne3,01,030

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przedmiot humanistyczno - społecznyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0453

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,03,0303
wykładyaudytoryjne2,01,0153
2 Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
laboratoriapraktyczne3,03,0303
3 Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,03,0303
wykładyaudytoryjne2,01,0153