Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa iewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i oprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy Wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2
Zagrożenia pożarowe weksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa iewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i oprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy Wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2
Zagrożenia pożarowe weksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa iewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i oprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy Wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2
Zagrożenia pożarowe weksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa iewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i oprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy Wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Zagrożenia pożarowe weksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 53

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2