Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 6:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,59
laboratoriapraktyczne1,00,79

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Diagnostyka pojazdów bojowychegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,018
wykładyaudytoryjne2,00,59
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegozaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,018
projektypraktyczne2,00,89
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,218
laboratoriapraktyczne2,00,89

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0185
laboratoriapraktyczne2,00,795
2 Materiały pędne, oleje i smaryzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0186
laboratoriapraktyczne2,00,796

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,596
laboratoriapraktyczne1,00,896
2 Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,596
laboratoriapraktyczne1,00,896

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,596
laboratoriapraktyczne2,00,896
2 Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,596
laboratoriapraktyczne2,00,896

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,596
laboratoriapraktyczne1,00,796
2 Recykling sprzętu bojowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,596
laboratoriapraktyczne1,00,796