Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomia pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,49
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,49
Praca przejściowazaliczenie3,0projektypraktyczne3,01,227

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,69
wykładyaudytoryjne1,00,59

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,59
Organizacja systemów bezpieczeństwa iewakuacji pojazdów bojowychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,79
wykładyaudytoryjne1,00,79
Seminarium dyplomowezaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,59
Zagrożenia pożarowe weksploatacji sprzętu bojowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,69
laboratoriapraktyczne1,00,79
Zaplecze techniczne eksploatacjizaliczenie4,0projektypraktyczne2,00,89
wykładyaudytoryjne2,01,018

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztucezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,497
2 Wybrane zagadnienia kultury - muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,497

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Techniki odnowy pojazdów kołowychegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,897
wykładyaudytoryjne2,00,597
2 Technologia napraw pojazdów kołowychegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,897
wykładyaudytoryjne2,00,597

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,897
wykładyaudytoryjne2,00,597
2 Technologia napraw pojazdów gąsienicowychegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,597
laboratoriapraktyczne1,00,897