Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Mechanika z wytrzymałością materiałówegzamin6,0laboratoriapraktyczne2,00,69
wykładyaudytoryjne2,01,527
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,518
Metrologiaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,59
laboratoriapraktyczne1,00,59
Podstawy techniki cieplnejegzamin6,0wykładyaudytoryjne2,01,018
laboratoriapraktyczne2,01,018
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,59
Statystyka matematycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,59
laboratoriapraktyczne1,00,59

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawowe systemy uzbrojenia i oprzętuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,818
laboratoriapraktyczne1,00,59
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,018
laboratoriapraktyczne2,00,69

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy I (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,2303
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,2303