Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (N1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
IPBiS_1A_W01Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów.
IPBiS_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach mechanicznych oraz w ich otoczeniu.
IPBiS_1A_W03Ma uporządkowaną w zakresie mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, teorii ruchu maszyn i napędów oraz w zakresie nauki o materiałach niezbędną do modelowania układów mechanicznych i analizy wytrzymałościowej konstrukcji mechanizmów maszyn i urządzeń.
IPBiS_1A_W04Ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania, budowy, konstrukcji i zasad funkcjonowania części i podzespołów pojazdów i maszyn.
IPBiS_1A_W05Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów eksploatacyjnych maszyn i pojazdów.
IPBiS_1A_W06Ma szczegółową wiedzę w zakresie pojazdów bojowych i specjalnych, mechatroniki i diagnostyki, technik komputerowych w inżynierii mechanicznej
IPBiS_1A_W07Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki niezbędną do doboru i stosowania w praktyce podstawowych elementów i układów elektrycznych w budowie pojazdów bojowych oraz podstawowych układów mechatronicznych.
IPBiS_1A_W08Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technik wytwarzania elementów i zespołów oraz technologii montażu w pojazdach bojowych
IPBiS_1A_W09Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki płynów i termodynamiki technicznej.
IPBiS_1A_W10Ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i podstawowych technik programowania.
IPBiS_1A_W11Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony środowiska, technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników, gospodarki odpadami oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.
IPBiS_1A_W12Ma podstawową wiedzę w zakresie automatyki niezbędną do obsługi układów regulacji stosowanych w urządzeniach mechanicznych i mechatronicznych pojazdów bojowych.
IPBiS_1A_W13Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metrologii i systemów pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru i podstawowe wielkości charakteryzujące elementy i układy mechaniczne oraz elektryczne pojazdów bojowych.
IPBiS_1A_W14Ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów i systemów logistycznych.
IPBiS_1A_W15Zna typowe technologie inżynierskie, ma orientację w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych budowy pojazdów bojowych i urządzeń technicznych.
IPBiS_1A_W16Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania urządzeń i układów hydraulicznych i pneumatycznych.
IPBiS_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia pojazdów bojowych i specjalnych.
IPBiS_1A_W18Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w eksploatacji pojazdów bojowych
IPBiS_1A_W19Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
IPBiS_1A_W20Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.
IPBiS_1A_W21Ma wiedzę w zakresie organizacji użytkowania pojazdów i sprzętu bojowego.
IPBiS_1A_W22Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
IPBiS_1A_W23Ma podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.