Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia1przedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia2przedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny2 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 3
Język angielski w architekturze i budownictwieprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny1 / 1
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej1przedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej2przedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Metody i techniki badawczeprzedmiot wspólny
Metody i techniki badawcze (seminarium)przedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Wykład monograficzny-1przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-2przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-3przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-4przedmiot wspólny
Geotechnikaprzedmiot wspólny4 / 1
Konsultacje opiekuna naukowego / promotoraprzedmiot wspólny
MESprzedmiot wspólny3 / 1
Metody i techniki badań w inżynierii materiałowejprzedmiot wspólny3 / 2
Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcjiprzedmiot wspólny
Nowoczesne materiały budowlane i betonyprzedmiot wspólny4 / 2
Seminaria doktoranckieprzedmiot wspólny
Seminarium sprawozdawczeprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia1przedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia2przedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny2 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 3
Język angielski w architekturze i budownictwieprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny1 / 1
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej1przedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej2przedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Metody i techniki badawczeprzedmiot wspólny
Metody i techniki badawcze (seminarium)przedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Wykład monograficzny-1przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-2przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-3przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-4przedmiot wspólny
Geotechnikaprzedmiot wspólny4 / 1
Konsultacje opiekuna naukowego / promotoraprzedmiot wspólny
MESprzedmiot wspólny3 / 1
Metody i techniki badań w inżynierii materiałowejprzedmiot wspólny3 / 2
Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcjiprzedmiot wspólny
Nowoczesne materiały budowlane i betonyprzedmiot wspólny4 / 2
Seminaria doktoranckieprzedmiot wspólny
Seminarium sprawozdawczeprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia1przedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia2przedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny2 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 3
Język angielski w architekturze i budownictwieprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny1 / 1
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej1przedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej2przedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Metody i techniki badawczeprzedmiot wspólny
Metody i techniki badawcze (seminarium)przedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Wykład monograficzny-1przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-2przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-3przedmiot wspólny
Wykład monograficzny-4przedmiot wspólny
Geotechnikaprzedmiot wspólny4 / 1
Konsultacje opiekuna naukowego / promotoraprzedmiot wspólny
MESprzedmiot wspólny3 / 1
Metody i techniki badań w inżynierii materiałowejprzedmiot wspólny3 / 2
Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcjiprzedmiot wspólny
Nowoczesne materiały budowlane i betonyprzedmiot wspólny4 / 2
Seminaria doktoranckieprzedmiot wspólny
Seminarium sprawozdawczeprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiaprzedmiot wspólny2 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny1 / 1
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Geotechnikaprzedmiot wspólny4 / 1
Nowoczesne materiały budowlane i betonyprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
MESprzedmiot wspólny3 / 1
Metody i techniki badań w inżynierii materiałowejprzedmiot wspólny3 / 2