Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia1zaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0111
wykładyaudytoryjne1,01,0111
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia2egzamin1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
wykładyaudytoryjne0,50,542
Język angielski w architekturze i budownictwieegzamin3,0lektoratpraktyczne0,70,3154
lektoratpraktyczne0,80,4155
lektoratpraktyczne0,70,3156
lektoratpraktyczne0,80,4157
Pedagogika szkoły wyższejegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
wykładyaudytoryjne1,01,0122
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej1zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5111
wykładyaudytoryjne0,50,561
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej2egzamin1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
wykładyaudytoryjne0,50,542
Techniki mowy i emisja głosuzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,543
wykładyaudytoryjne0,50,543

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykipraktyczne0,50,0151
praktykipraktyczne0,50,0152
praktykipraktyczne0,50,0153
praktykipraktyczne0,50,0154
praktykipraktyczne0,50,0155
praktykipraktyczne0,50,0156
praktykipraktyczne0,50,0157
praktykipraktyczne0,50,0158

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Metody i techniki badawczeegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0151
Metody i techniki badawcze (seminarium)zaliczenie3,0seminariaaudytoryjne3,01,5151
Nauka i etos nauczyciela akademickiegozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0104
Techniki multimedialnezaliczenie1,0seminariapraktyczne1,00,5103
Wykład monograficzny-1zaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0103
Wykład monograficzny-2zaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,054
Wykład monograficzny-3zaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,054
Wykład monograficzny-4zaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0105

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Konsultacje opiekuna naukowego / promotorazaliczenie0,0seminariapraktyczne0,00,081
seminariapraktyczne0,00,072
seminariapraktyczne0,00,083
seminariapraktyczne0,00,074
seminariapraktyczne0,00,085
seminariapraktyczne0,00,076
seminariapraktyczne0,00,087
seminariapraktyczne0,00,078
Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcjiegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,41,4162
seminariapraktyczne0,60,342
Seminaria doktoranckiezaliczenie4,0seminariaaudytoryjne2,01,0155
seminariaaudytoryjne2,01,0157
Seminarium sprawozdawczezaliczenie3,0seminariapraktyczne1,00,532
seminariapraktyczne1,00,534
seminariapraktyczne1,00,536

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja społecznazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,02,073
konwersatoriaaudytoryjne3,01,583
2 Ogólna metodologia naukizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0153
3 Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0153

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologiaegzamin1,0wykładyaudytoryjne1,01,0107
2 Ekonomiaegzamin1,0wykładyaudytoryjne1,01,0107
3 Filozofiaegzamin1,0wykładyaudytoryjne1,01,0107

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 MESegzamin2,0seminariapraktyczne2,01,0204
2 Metody i techniki badań w inżynierii materiałowejegzamin2,0seminariapraktyczne1,00,584
wykładyaudytoryjne1,01,0124

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Geotechnikaegzamin2,0seminariapraktyczne2,01,0205
2 Nowoczesne materiały budowlane i betonyegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0205