Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Sylabus przedmiotu Geotechnika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Geotechnika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Geotechniki
Nauczyciel odpowiedzialny Ryszard Coufal <Ryszard.Coufal@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS5 20 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień na poziomie studiów S2 lub studiów jednolitych magisterskich.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie przez doktoranta zdolności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
C-2Zaznajomienie doktorantów z najnowszymi technologiami stosowanymi w geotechnice.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Przegląd modeli reologicznych gruntu.4
T-S-2Nowe zastosowania geosyntetyków.4
T-S-3Wykorzystanie materiałów antropogenicznych w geotechnice.4
T-S-4Konsolidacja gruntów słabych.4
T-S-5Grunt zbrojony - metody projektowania wg EBGEO.4
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w semiariach20
A-S-2Opracowanie zadanych tematów na podstawie przekazanego materiału i studiów literatury24
A-S-3Przygotowanie sie do egzaminu15
A-S-4Egzamin1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład multimedialny połączony z aktywną pracą doktoranta.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z przygotowanych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-05_W01
Doktorant poznaje najnowsze tendencje rozwojowe w nowoczesnych technologiach stosowanych w geotechnice.
B_3A_W02C-1, C-2T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-4, T-S-5M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-05_U01
Nabycie przez doktoranta umiejętności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
B_3A_U10C-1T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-4, T-S-5M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-05_K01
Doktorant jest świadomy swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawoodowego.
B_3A_K01, B_3A_K07C-1, C-2T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-4, T-S-5M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-05_W01
Doktorant poznaje najnowsze tendencje rozwojowe w nowoczesnych technologiach stosowanych w geotechnice.
2,0
3,0Doktorant zna najnowsze tendencje rozwojowe i nowoczesne technologie stosowane w geotechnice.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-05_U01
Nabycie przez doktoranta umiejętności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
2,0
3,0Doktorant posiada umiejętności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-05_K01
Doktorant jest świadomy swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawoodowego.
2,0
3,0Doktorant jest świadomy swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawoodowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Eurokod 7.1, 7.2, AP 09, 2011
  2. Pisarczyk S., GEOINŻYNIERIA Metody modyfikacji podłoża gruntowego, Oficyna Wyd. Polit. Waszawskiej, Warszawa, 2005
  3. Wysokiński L. i inni, projektowanie wg Eurokodów, poradnik, ITB, Warszawa, 2012

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Przegląd modeli reologicznych gruntu.4
T-S-2Nowe zastosowania geosyntetyków.4
T-S-3Wykorzystanie materiałów antropogenicznych w geotechnice.4
T-S-4Konsolidacja gruntów słabych.4
T-S-5Grunt zbrojony - metody projektowania wg EBGEO.4
20

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w semiariach20
A-S-2Opracowanie zadanych tematów na podstawie przekazanego materiału i studiów literatury24
A-S-3Przygotowanie sie do egzaminu15
A-S-4Egzamin1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-05_W01Doktorant poznaje najnowsze tendencje rozwojowe w nowoczesnych technologiach stosowanych w geotechnice.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_W02Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą prowadzonym badaniom naukowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie przez doktoranta zdolności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
C-2Zaznajomienie doktorantów z najnowszymi technologiami stosowanymi w geotechnice.
Treści programoweT-S-1Przegląd modeli reologicznych gruntu.
T-S-2Nowe zastosowania geosyntetyków.
T-S-3Wykorzystanie materiałów antropogenicznych w geotechnice.
T-S-4Konsolidacja gruntów słabych.
T-S-5Grunt zbrojony - metody projektowania wg EBGEO.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny połączony z aktywną pracą doktoranta.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant zna najnowsze tendencje rozwojowe i nowoczesne technologie stosowane w geotechnice.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-05_U01Nabycie przez doktoranta umiejętności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_U10Potrafi oceniać możliwość wykorzystania w praktyce teoretyczne i eksperymentalne wyniki prac badawczych.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie przez doktoranta zdolności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
Treści programoweT-S-1Przegląd modeli reologicznych gruntu.
T-S-2Nowe zastosowania geosyntetyków.
T-S-3Wykorzystanie materiałów antropogenicznych w geotechnice.
T-S-4Konsolidacja gruntów słabych.
T-S-5Grunt zbrojony - metody projektowania wg EBGEO.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny połączony z aktywną pracą doktoranta.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Ocena z przygotowanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant posiada umiejętności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-05_K01Doktorant jest świadomy swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawoodowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_K01Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.
B_3A_K07Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie przez doktoranta zdolności określenia posadowienia w warunkach słabego podłoża gruntowego.
C-2Zaznajomienie doktorantów z najnowszymi technologiami stosowanymi w geotechnice.
Treści programoweT-S-1Przegląd modeli reologicznych gruntu.
T-S-2Nowe zastosowania geosyntetyków.
T-S-3Wykorzystanie materiałów antropogenicznych w geotechnice.
T-S-4Konsolidacja gruntów słabych.
T-S-5Grunt zbrojony - metody projektowania wg EBGEO.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny połączony z aktywną pracą doktoranta.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Ocena z przygotowanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant jest świadomy swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawoodowego.
3,5
4,0
4,5
5,0