Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Sylabus przedmiotu Wykład monograficzny-4:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Wykład monograficzny-4
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostki zewnętrzne
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Błaszczyński <wbia@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień na poziomie studiów S2 lub studiów jednolitych magisterskich.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie doktorantów z wymaganiami, jakie muszą być spełnione w budownictwie w odniesieniu do nowoczesnych elewacji.
C-2Nabycie uiejętności wyboru nowoczesnych elewacji pod kątem budownictwa nisko- i zero- energetycznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zagadnienia wstępne: rola elewacji, rodzaje elewacji, inżynieria fasad.2
T-W-2Elewacje wentylowane. Elewacje ruchome. Elewacje inteligentne.2
T-W-3Elewacje z betonu architektonicznego.2
T-W-4Pozyskiwanie energii z elewacji. Bierne systemy solarne. Elewacje transparentne.2
T-W-5Zielone elewacje.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Bieżące utrwalanie materiału wykładowego10
A-W-3Przygotowanie opracowania na zadany temat10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład multimedialny z użyciem komputer
M-3Panel dyskusyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie przygotowanego opracowania na zadany temat

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/B-06_W01
Poznanie zasad, jakie muszą być spełnione przy projektowaniu nowoczesnych elewacji.
B_3A_W02C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/B-06_U01
Nabycie umiejętności rozróżniania i stosowania prawidłowych systemów elewacji wykończeniowych.
B_3A_U05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/B-06_K01
Doktorant wykazuje dużą kreatywność w stosowaniu nowoczesnych elewacji oraz w poszukiwaniu uzupełniających materiałów źródłowych.
B_3A_K01, B_3A_K07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/B-06_W01
Poznanie zasad, jakie muszą być spełnione przy projektowaniu nowoczesnych elewacji.
2,0
3,0Doktorant zna wymagania, jakie muszą być spełnione w budownictwie w odniesieniu do nowoczesnych elewacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/B-06_U01
Nabycie umiejętności rozróżniania i stosowania prawidłowych systemów elewacji wykończeniowych.
2,0
3,0Potrafi sformułować metodykę i metodologię prawidłowego doboru nowoczesnych elewacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/B-06_K01
Doktorant wykazuje dużą kreatywność w stosowaniu nowoczesnych elewacji oraz w poszukiwaniu uzupełniających materiałów źródłowych.
2,0
3,0Doktorant potrafi dobrać nowoczesne elewację również pod kątem budownictwa nisko- i zero- energetycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Budownictwo ogólne. Tom 3: Elementy budynków podstawy projektowania., Arkady, Warszawa, 2011
  2. Tomasz Błaszczyński, Jacek Wdowicki, Betonowe budynki wysokie, w: Konstrukcje budynków, Budownictwo Ogólne, tom 4, Arkady, Warszawa, 2011, wyd. 2, 416-451 + 60 pozycji literatury na s.451-458
  3. Dorota Chwieduk, Energetyka słoneczna w budynku, Arkady, Warszawa, 2011
  4. Tomasz Błaszczyński, Współczesne elewacje, Współczesne elewacje, XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 2011, Tom I, 101-154
  5. Tomasz Błaszczyński, Green walls, BGreen walls, Builder, 11, 2014, s. 34-37, Builder nr 11, 2014, s. 34-37

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia wstępne: rola elewacji, rodzaje elewacji, inżynieria fasad.2
T-W-2Elewacje wentylowane. Elewacje ruchome. Elewacje inteligentne.2
T-W-3Elewacje z betonu architektonicznego.2
T-W-4Pozyskiwanie energii z elewacji. Bierne systemy solarne. Elewacje transparentne.2
T-W-5Zielone elewacje.2
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Bieżące utrwalanie materiału wykładowego10
A-W-3Przygotowanie opracowania na zadany temat10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/B-06_W01Poznanie zasad, jakie muszą być spełnione przy projektowaniu nowoczesnych elewacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_W02Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą prowadzonym badaniom naukowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z wymaganiami, jakie muszą być spełnione w budownictwie w odniesieniu do nowoczesnych elewacji.
C-2Nabycie uiejętności wyboru nowoczesnych elewacji pod kątem budownictwa nisko- i zero- energetycznego.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne: rola elewacji, rodzaje elewacji, inżynieria fasad.
T-W-2Elewacje wentylowane. Elewacje ruchome. Elewacje inteligentne.
T-W-3Elewacje z betonu architektonicznego.
T-W-4Pozyskiwanie energii z elewacji. Bierne systemy solarne. Elewacje transparentne.
T-W-5Zielone elewacje.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład multimedialny z użyciem komputer
M-3Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie przygotowanego opracowania na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant zna wymagania, jakie muszą być spełnione w budownictwie w odniesieniu do nowoczesnych elewacji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/B-06_U01Nabycie umiejętności rozróżniania i stosowania prawidłowych systemów elewacji wykończeniowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_U05Potrafi zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł oraz dokonywać właściwej interpretacji i selekcji tych informacji oraz krytycznej ich oceny.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z wymaganiami, jakie muszą być spełnione w budownictwie w odniesieniu do nowoczesnych elewacji.
C-2Nabycie uiejętności wyboru nowoczesnych elewacji pod kątem budownictwa nisko- i zero- energetycznego.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne: rola elewacji, rodzaje elewacji, inżynieria fasad.
T-W-2Elewacje wentylowane. Elewacje ruchome. Elewacje inteligentne.
T-W-3Elewacje z betonu architektonicznego.
T-W-4Pozyskiwanie energii z elewacji. Bierne systemy solarne. Elewacje transparentne.
T-W-5Zielone elewacje.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład multimedialny z użyciem komputer
M-3Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie przygotowanego opracowania na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi sformułować metodykę i metodologię prawidłowego doboru nowoczesnych elewacji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/B-06_K01Doktorant wykazuje dużą kreatywność w stosowaniu nowoczesnych elewacji oraz w poszukiwaniu uzupełniających materiałów źródłowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_K01Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.
B_3A_K07Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z wymaganiami, jakie muszą być spełnione w budownictwie w odniesieniu do nowoczesnych elewacji.
C-2Nabycie uiejętności wyboru nowoczesnych elewacji pod kątem budownictwa nisko- i zero- energetycznego.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne: rola elewacji, rodzaje elewacji, inżynieria fasad.
T-W-2Elewacje wentylowane. Elewacje ruchome. Elewacje inteligentne.
T-W-3Elewacje z betonu architektonicznego.
T-W-4Pozyskiwanie energii z elewacji. Bierne systemy solarne. Elewacje transparentne.
T-W-5Zielone elewacje.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład multimedialny z użyciem komputer
M-3Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie przygotowanego opracowania na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant potrafi dobrać nowoczesne elewację również pod kątem budownictwa nisko- i zero- energetycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0