Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
B_3A_W01Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze podstawowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
B_3A_W02Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą prowadzonym badaniom naukowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
B_3A_W03Ma wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych oraz prawnych i etycznych aspektów takich badań.
B_3A_W04Ma wiedzę dotyczącą sposobów opracowywania publikacji naukowych oraz publicznej prezentacji wyników badań naukowych, a także opracowania wyników badań i naukowego wnioskowania.
B_3A_W05Posiada podstawową wiedzę w zakresie dydaktyki i metod nauczania w szkole wyższej, przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, a także wiedzę o nowoczesnych technologiach kształcenia studentów.
B_3A_W06Posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka międzynarodowego umożliwiającą mu studiowanie literatury z zakresu architektury i urbanistyki oraz budownictwa, a także umożliwiającą kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.