Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Czyński <Marek.Czynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ryszard Coufal <Ryszard.Coufal@zut.edu.pl>, Halina Garbalińska <Halina.Garbalinska@zut.edu.pl>, Elżbieta Horszczaruk <Elzbieta.Horszczaruk@zut.edu.pl>, Maria Kaszyńska <Maria.Kaszynska@zut.edu.pl>, Włodzimierz Kiernożycki <Wlodzimierz.Kiernozycki@zut.edu.pl>, Jacek Kurnatowski <Jacek.Kurnatowski@zut.edu.pl>, Zygmunt Meyer <Zygmunt.Meyer@zut.edu.pl>, Romuald Orłowicz <Romuald.Orlowicz@zut.edu.pl>, Alicja Sołowczuk <Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR1 15 0,51,00zaliczenie
praktykiPR2 15 0,51,00zaliczenie
praktykiPR3 15 0,51,00zaliczenie
praktykiPR4 15 0,51,00zaliczenie
praktykiPR5 15 0,51,00zaliczenie
praktykiPR6 15 0,51,00zaliczenie
praktykiPR7 15 0,51,00zaliczenie
praktykiPR8 15 0,51,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień na poziomie studiów S2 lub studiów jednolitych magisterskich.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy z obszaru tematycznego rozwijanego na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta ze studentami. Nabycie umiejętności wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Uzyskanie kompetencji właściwych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15
praktyki
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
praktyki
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych ze studentami w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Oceny za odbyte praktyki zawodowe wystawiają na protokołach zaliczeń opiekunowie naukowi lub promotorzy. Wpis do indeksu zaliczenia praktyki wykonuje kierownik stuiów doktoranckich. Ocena z zaliczenia praktyki zawodowej obejmuje: a) poziomu wiedzy przekazywanej studentom przez doktoranta, b) czytelności i komunikatywności w przekazie wiedzy, c) kontaktu doktoranta ze studentami, d) zaangażowania w wykonywanie przydzielonych mu zajęć dydaktycznych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_PS3-I/1-2_W01
Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z obszaru tematycznego zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta ze studentami.
B_3A_W01, B_3A_W05C-1T-PR-1, T-PR-1, T-PR-1, T-PR-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_PS3-I/1-2_U01
Nabycie i ugruntowanie umiejętności wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Pozyskanie umiejetności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami kształcenia.
B_3A_U04, B_3A_U05C-1T-PR-1, T-PR-1, T-PR-1, T-PR-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_PS3-I/1-2_K01
Uzyskanie kompetencji właściwych wykonywaniu zawodu nauczyciela akademickiego.
B_3A_K01, B_3A_K05, B_3A_K07C-1T-PR-1, T-PR-1, T-PR-1, T-PR-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_PS3-I/1-2_W01
Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z obszaru tematycznego zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta ze studentami.
2,0
3,0Pozytywna ocena działalności dydaktycznej doktoranta, dokonana przez jego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej, która przydzieliła doktorantowi zajęcia dydaktyczne ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_PS3-I/1-2_U01
Nabycie i ugruntowanie umiejętności wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Pozyskanie umiejetności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami kształcenia.
2,0
3,0Pozytywna ocena działalności dydaktycznej doktoranta, dokonana przez jego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej, która przydzieliła doktorantowi zajęcia dydaktyczne ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_PS3-I/1-2_K01
Uzyskanie kompetencji właściwych wykonywaniu zawodu nauczyciela akademickiego.
2,0
3,0Pozytywna ocena działalności dydaktycznej doktoranta, dokonana przez jego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej, która przydzieliła doktorantowi zajęcia dydaktyczne ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura zgodna z tematyką prowadzonych zajęć dydaktycznych

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.15
15

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w zajęciach dydaktycznych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_PS3-I/1-2_W01Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z obszaru tematycznego zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta ze studentami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_W01Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze podstawowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
B_3A_W05Posiada podstawową wiedzę w zakresie dydaktyki i metod nauczania w szkole wyższej, przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, a także wiedzę o nowoczesnych technologiach kształcenia studentów.
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy z obszaru tematycznego rozwijanego na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta ze studentami. Nabycie umiejętności wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Uzyskanie kompetencji właściwych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Treści programoweT-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
Metody nauczaniaM-1Prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych ze studentami w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Oceny za odbyte praktyki zawodowe wystawiają na protokołach zaliczeń opiekunowie naukowi lub promotorzy. Wpis do indeksu zaliczenia praktyki wykonuje kierownik stuiów doktoranckich. Ocena z zaliczenia praktyki zawodowej obejmuje: a) poziomu wiedzy przekazywanej studentom przez doktoranta, b) czytelności i komunikatywności w przekazie wiedzy, c) kontaktu doktoranta ze studentami, d) zaangażowania w wykonywanie przydzielonych mu zajęć dydaktycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywna ocena działalności dydaktycznej doktoranta, dokonana przez jego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej, która przydzieliła doktorantowi zajęcia dydaktyczne ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_PS3-I/1-2_U01Nabycie i ugruntowanie umiejętności wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Pozyskanie umiejetności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_U04Nabywa umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z wykorzystaniem najnowszych technologii kształcenia.
B_3A_U05Potrafi zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł oraz dokonywać właściwej interpretacji i selekcji tych informacji oraz krytycznej ich oceny.
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy z obszaru tematycznego rozwijanego na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta ze studentami. Nabycie umiejętności wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Uzyskanie kompetencji właściwych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Treści programoweT-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
Metody nauczaniaM-1Prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych ze studentami w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Oceny za odbyte praktyki zawodowe wystawiają na protokołach zaliczeń opiekunowie naukowi lub promotorzy. Wpis do indeksu zaliczenia praktyki wykonuje kierownik stuiów doktoranckich. Ocena z zaliczenia praktyki zawodowej obejmuje: a) poziomu wiedzy przekazywanej studentom przez doktoranta, b) czytelności i komunikatywności w przekazie wiedzy, c) kontaktu doktoranta ze studentami, d) zaangażowania w wykonywanie przydzielonych mu zajęć dydaktycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywna ocena działalności dydaktycznej doktoranta, dokonana przez jego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej, która przydzieliła doktorantowi zajęcia dydaktyczne ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_PS3-I/1-2_K01Uzyskanie kompetencji właściwych wykonywaniu zawodu nauczyciela akademickiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_K01Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.
B_3A_K05Uzyskuje kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.
B_3A_K07Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy z obszaru tematycznego rozwijanego na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta ze studentami. Nabycie umiejętności wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Uzyskanie kompetencji właściwych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Treści programoweT-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
T-PR-1Prowadzenie przez doktoranta przydzielonych mu zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych), w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem jego wykształcenia na poziomie S2 oraz prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
Metody nauczaniaM-1Prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych ze studentami w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub projektowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Oceny za odbyte praktyki zawodowe wystawiają na protokołach zaliczeń opiekunowie naukowi lub promotorzy. Wpis do indeksu zaliczenia praktyki wykonuje kierownik stuiów doktoranckich. Ocena z zaliczenia praktyki zawodowej obejmuje: a) poziomu wiedzy przekazywanej studentom przez doktoranta, b) czytelności i komunikatywności w przekazie wiedzy, c) kontaktu doktoranta ze studentami, d) zaangażowania w wykonywanie przydzielonych mu zajęć dydaktycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywna ocena działalności dydaktycznej doktoranta, dokonana przez jego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej, która przydzieliła doktorantowi zajęcia dydaktyczne ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0