Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Sylabus przedmiotu Język angielski w architekturze i budownictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Język angielski w architekturze i budownictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Węglarek <Anna.Weglarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Wiesława Zyska <Wieslawa.Zyska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK4 15 0,71,00zaliczenie
lektoratLK5 15 0,81,00zaliczenie
lektoratLK6 15 0,71,00zaliczenie
lektoratLK7 15 0,81,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Materiały budowlane6
T-LK-2Nanotechnologia w budownictwie2
T-LK-3Elementy konstrukcji w budynku5
T-LK-4Sposoby mocowania elementów budowlanych2
15
lektorat
T-LK-1Zabezpieczenia w budownictwie (systemy przeciwpożarowe, hydrauliczne i inne)8
T-LK-2Systemy zadaszenia2
T-LK-3Systemy wodoszczelne5
15
lektorat
T-LK-1Technologie w budownictwie4
T-LK-2Typy konstrukcji8
T-LK-3Typy fundamentów3
15
lektorat
T-LK-1Przeprowadzenie prezentacji6
T-LK-2Wybrane elementy Business English6
T-LK-3Wprowadzenie do dyskursu naukowego (język mówiony i pisany)3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2udział w konsultacjach1
A-LK-3przygotowanie się do zajęć8
24
lektorat
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2udział w konsultacjach1
A-LK-3przygotowanie się do zajęć5
21
lektorat
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2udział w konsultacjach1
A-LK-3przygotowanie się do zajęć5
21
lektorat
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2przygotowanie się do zajęć5
A-LK-3przygotowanie się do egzaminu3
A-LK-4egzamin1
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1M1 Zajęcia praktyczne
M-2M2 Prezentacja
M-3M3 Dyskusja
M-4M4 Praca z tekstem
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
S-2Ocena formująca: F - Prezentacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/A-01_W01
Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
B_3A_W06C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/A-01_U01
Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim , umożliwiającą mu korzystanie z literatury obcojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
B_3A_U06C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/A-01_K01
Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej.
B_3A_K06C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/A-01_W01
Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa i gramatyki języka angielskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/A-01_U01
Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim , umożliwiającą mu korzystanie z literatury obcojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
2,0
3,0Doktorant umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, co w znacznym stopniu ogranicza mu swobodne korzystanie z literatury anglojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/A-01_K01
Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej.
2,0
3,0Doktorant stara się zrozumieć znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. XYZ, understandconstructio.com, 2014, strona internetowa (bezplatna)
  2. M. McCarthy, F. O`Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge, 2008

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Materiały budowlane6
T-LK-2Nanotechnologia w budownictwie2
T-LK-3Elementy konstrukcji w budynku5
T-LK-4Sposoby mocowania elementów budowlanych2
15

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Zabezpieczenia w budownictwie (systemy przeciwpożarowe, hydrauliczne i inne)8
T-LK-2Systemy zadaszenia2
T-LK-3Systemy wodoszczelne5
15

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Technologie w budownictwie4
T-LK-2Typy konstrukcji8
T-LK-3Typy fundamentów3
15

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Przeprowadzenie prezentacji6
T-LK-2Wybrane elementy Business English6
T-LK-3Wprowadzenie do dyskursu naukowego (język mówiony i pisany)3
15

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2udział w konsultacjach1
A-LK-3przygotowanie się do zajęć8
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2udział w konsultacjach1
A-LK-3przygotowanie się do zajęć5
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2udział w konsultacjach1
A-LK-3przygotowanie się do zajęć5
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1zajęcia praktyczne15
A-LK-2przygotowanie się do zajęć5
A-LK-3przygotowanie się do egzaminu3
A-LK-4egzamin1
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/A-01_W01Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_W06Posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka międzynarodowego umożliwiającą mu studiowanie literatury z zakresu architektury i urbanistyki oraz budownictwa, a także umożliwiającą kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-1Przeprowadzenie prezentacji
T-LK-2Wybrane elementy Business English
T-LK-3Wprowadzenie do dyskursu naukowego (język mówiony i pisany)
T-LK-1Technologie w budownictwie
T-LK-2Typy konstrukcji
T-LK-3Typy fundamentów
T-LK-1Materiały budowlane
T-LK-2Nanotechnologia w budownictwie
T-LK-3Elementy konstrukcji w budynku
T-LK-4Sposoby mocowania elementów budowlanych
T-LK-1Zabezpieczenia w budownictwie (systemy przeciwpożarowe, hydrauliczne i inne)
T-LK-2Systemy zadaszenia
T-LK-3Systemy wodoszczelne
Metody nauczaniaM-1M1 Zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
S-2Ocena formująca: F - Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa i gramatyki języka angielskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/A-01_U01Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim , umożliwiającą mu korzystanie z literatury obcojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_U06Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-1Przeprowadzenie prezentacji
T-LK-2Wybrane elementy Business English
T-LK-3Wprowadzenie do dyskursu naukowego (język mówiony i pisany)
T-LK-1Technologie w budownictwie
T-LK-2Typy konstrukcji
T-LK-3Typy fundamentów
T-LK-1Materiały budowlane
T-LK-2Nanotechnologia w budownictwie
T-LK-3Elementy konstrukcji w budynku
T-LK-4Sposoby mocowania elementów budowlanych
T-LK-1Zabezpieczenia w budownictwie (systemy przeciwpożarowe, hydrauliczne i inne)
T-LK-2Systemy zadaszenia
T-LK-3Systemy wodoszczelne
Metody nauczaniaM-1M1 Zajęcia praktyczne
M-2M2 Prezentacja
M-3M3 Dyskusja
M-4M4 Praca z tekstem
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
S-2Ocena formująca: F - Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, co w znacznym stopniu ogranicza mu swobodne korzystanie z literatury anglojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/A-01_K01Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_K06Rozumie znaczenie znajomości języka obcego w pracy naukowej i zawodowej.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-1Przeprowadzenie prezentacji
T-LK-2Wybrane elementy Business English
T-LK-3Wprowadzenie do dyskursu naukowego (język mówiony i pisany)
T-LK-1Technologie w budownictwie
T-LK-2Typy konstrukcji
T-LK-3Typy fundamentów
T-LK-1Materiały budowlane
T-LK-2Nanotechnologia w budownictwie
T-LK-3Elementy konstrukcji w budynku
T-LK-4Sposoby mocowania elementów budowlanych
T-LK-1Zabezpieczenia w budownictwie (systemy przeciwpożarowe, hydrauliczne i inne)
T-LK-2Systemy zadaszenia
T-LK-3Systemy wodoszczelne
Metody nauczaniaM-1M1 Zajęcia praktyczne
M-2M2 Prezentacja
M-3M3 Dyskusja
M-4M4 Praca z tekstem
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
S-2Ocena formująca: F - Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant stara się zrozumieć znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej.
3,5
4,0
4,5
5,0