Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny11 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny8 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny9 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny10 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny8 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny9 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny10 / 2
Język rosyjski 1przedmiot wspólny8 / 3
Język rosyjski 2przedmiot wspólny9 / 3
Język rosyjski 3przedmiot wspólny10 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny14 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny15 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny14 / 2
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny15 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika CADprzedmiot wspólny
Metody obliczeniowe w teleinformatyceprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia optoelektronikiprzedmiot wspólny
Administracja sieciami i systemami teleinformatycznymiprzedmiot wspólny
Algorytmy przetwarzania sygnałówprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo systemów i kryptografiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny5 / 1
Interfejsy i obiekty rozproszoneprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Komunikacja człowiek komputerprzedmiot wspólny4 / 1
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Multimediaprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki analogowejprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Podstawy sieci komputerowych i dostępowychprzedmiot wspólny
Pomiary i projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier sieciowychprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny5 / 2
Przetwarzanie i kompresja obrazówprzedmiot wspólny
Przetwarzanie równoległe i rozproszoneprzedmiot wspólny7 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny4 / 2
Sensory wirtualne i rozproszoneprzedmiot wspólny16 / 1
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny16 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy HPCprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy IoTprzedmiot wspólny2 / 2
Systemy operacyjne i architektura systemów komputerowychprzedmiot wspólny
Systemy rzeczywistości rozszerzonejprzedmiot wspólny6 / 1
Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowaneprzedmiot wspólny
Techniki animacji komputerowejprzedmiot wspólny6 / 2
Techniki bazodanoweprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny1 / 1
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny1 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny
Transmisja w układach światłowodowych i fotonicznychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny11 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny8 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny9 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny10 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny8 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny9 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny10 / 2
Język rosyjski 1przedmiot wspólny8 / 3
Język rosyjski 2przedmiot wspólny9 / 3
Język rosyjski 3przedmiot wspólny10 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny14 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny15 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny14 / 2
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny15 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika CADprzedmiot wspólny
Metody obliczeniowe w teleinformatyceprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia optoelektronikiprzedmiot wspólny
Administracja sieciami i systemami teleinformatycznymiprzedmiot wspólny
Algorytmy przetwarzania sygnałówprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo systemów i kryptografiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny5 / 1
Interfejsy i obiekty rozproszoneprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Komunikacja człowiek komputerprzedmiot wspólny4 / 1
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Multimediaprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki analogowejprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Podstawy sieci komputerowych i dostępowychprzedmiot wspólny
Pomiary i projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier sieciowychprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny5 / 2
Przetwarzanie i kompresja obrazówprzedmiot wspólny
Przetwarzanie równoległe i rozproszoneprzedmiot wspólny7 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny4 / 2
Sensory wirtualne i rozproszoneprzedmiot wspólny16 / 1
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny16 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy HPCprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy IoTprzedmiot wspólny2 / 2
Systemy operacyjne i architektura systemów komputerowychprzedmiot wspólny
Systemy rzeczywistości rozszerzonejprzedmiot wspólny6 / 1
Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowaneprzedmiot wspólny
Techniki animacji komputerowejprzedmiot wspólny6 / 2
Techniki bazodanoweprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny1 / 1
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny1 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny
Transmisja w układach światłowodowych i fotonicznychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny11 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny8 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny9 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny10 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny8 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny9 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny10 / 2
Język rosyjski 1przedmiot wspólny8 / 3
Język rosyjski 2przedmiot wspólny9 / 3
Język rosyjski 3przedmiot wspólny10 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny14 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny15 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny14 / 2
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny15 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika CADprzedmiot wspólny
Metody obliczeniowe w teleinformatyceprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia optoelektronikiprzedmiot wspólny
Administracja sieciami i systemami teleinformatycznymiprzedmiot wspólny
Algorytmy przetwarzania sygnałówprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo systemów i kryptografiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny5 / 1
Interfejsy i obiekty rozproszoneprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Komunikacja człowiek komputerprzedmiot wspólny4 / 1
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Multimediaprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki analogowejprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Podstawy sieci komputerowych i dostępowychprzedmiot wspólny
Pomiary i projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier sieciowychprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny5 / 2
Przetwarzanie i kompresja obrazówprzedmiot wspólny
Przetwarzanie równoległe i rozproszoneprzedmiot wspólny7 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny4 / 2
Sensory wirtualne i rozproszoneprzedmiot wspólny16 / 1
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny16 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy HPCprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy IoTprzedmiot wspólny2 / 2
Systemy operacyjne i architektura systemów komputerowychprzedmiot wspólny
Systemy rzeczywistości rozszerzonejprzedmiot wspólny6 / 1
Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowaneprzedmiot wspólny
Techniki animacji komputerowejprzedmiot wspólny6 / 2
Techniki bazodanoweprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny1 / 1
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny1 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny
Transmisja w układach światłowodowych i fotonicznychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny11 / 1
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika CADprzedmiot wspólny
Metody obliczeniowe w teleinformatyceprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia optoelektronikiprzedmiot wspólny
Administracja sieciami i systemami teleinformatycznymiprzedmiot wspólny
Algorytmy przetwarzania sygnałówprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo systemów i kryptografiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Multimediaprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki analogowejprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Podstawy sieci komputerowych i dostępowychprzedmiot wspólny
Pomiary i projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier sieciowychprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Przetwarzanie i kompresja obrazówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjne i architektura systemów komputerowychprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowaneprzedmiot wspólny
Techniki bazodanoweprzedmiot wspólny
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Telemedycynaprzedmiot wspólny
Transmisja w układach światłowodowych i fotonicznychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny8 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny8 / 2
Język rosyjski 1przedmiot wspólny8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny9 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny9 / 2
Język rosyjski 2przedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny10 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny10 / 2
Język rosyjski 3przedmiot wspólny10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny14 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny15 / 1
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny5 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Interfejsy i obiekty rozproszoneprzedmiot wspólny2 / 1
Systemy IoTprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja człowiek komputerprzedmiot wspólny4 / 1
Sensory w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwarzanie równoległe i rozproszoneprzedmiot wspólny7 / 1
Systemy HPCprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sensory wirtualne i rozproszoneprzedmiot wspólny16 / 1
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy rzeczywistości rozszerzonejprzedmiot wspólny6 / 1
Techniki animacji komputerowejprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie SDRprzedmiot wspólny1 / 1
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny1 / 2