Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2018/2019 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
Etykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,8157
Filozofiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,8157
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,056
Problemy ekologiczne w technicezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,5151
Socjologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,8157

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie8,0praktykipraktyczne8,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Algebraegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,2301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6151
Analiza matematycznazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6152
wykładyaudytoryjne2,01,2302
Grafika CADzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,5151
laboratoriapraktyczne2,01,0301
Metody obliczeniowe w teleinformatyceegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne2,01,0302
Wprowadzenie do analizy matematycznejzaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2301
wykładyaudytoryjne3,01,2301
Wybrane zagadnienia optoelektronikiegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,0152
wykładyaudytoryjne2,01,0302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Administracja sieciami i systemami teleinformatycznymizaliczenie4,0laboratoriapraktyczne3,01,0302
wykładyaudytoryjne1,00,5152
Algorytmy przetwarzania sygnałówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,5303
wykładyaudytoryjne1,00,8153
Analiza obrazówzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,02,5305
wykładyaudytoryjne2,01,5155
Aplikacje internetowezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne2,01,0302
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,8155
laboratoriapraktyczne3,02,2305
Bezpieczeństwo systemów i kryptografiazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,51,0153
laboratoriapraktyczne2,52,0303
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,51,0154
laboratoriapraktyczne2,52,0304
Fotonikazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,5153
laboratoriapraktyczne1,50,0153
Inżynieria oprogramowaniazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5154
projektypraktyczne2,00,5154
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
laboratoriapraktyczne1,00,5152
Metody sztucznej inteligencjizaliczenie4,0projektypraktyczne2,51,0156
wykładyaudytoryjne1,51,0156
Multimediaegzamin4,0wykładyaudytoryjne1,51,0305
laboratoriapraktyczne2,52,0305
Podstawy algorytmizacji i programowaniaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,5451
laboratoriapraktyczne2,01,0301
Podstawy elektroniki analogowejzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,2303
wykładyaudytoryjne1,00,8153
Podstawy elektroniki cyfrowejegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,01,0302
wykładyaudytoryjne2,01,0302
Podstawy sieci komputerowych i dostępowychzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,01,0301
laboratoriapraktyczne2,01,0301
Pomiary i projektowanie sieci światłowodowychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,50,5304
laboratoriapraktyczne1,51,0154
Praca dyplomowa inżynierskazaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,01,007
Programowanie gier sieciowychegzamin4,0laboratoriapraktyczne3,02,5305
wykładyaudytoryjne1,00,8155
Programowanie obiektoweegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,51,5303
wykładyaudytoryjne1,51,0303
Programowanie urządzeń mobilnychegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0304
laboratoriapraktyczne2,01,5304
Przetwarzanie i kompresja obrazówegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,51,5303
laboratoriapraktyczne1,51,5153
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,5307
Struktury danych i techniki programowaniaegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,8152
wykładyaudytoryjne2,01,5302
Systemy operacyjne i architektura systemów komputerowychegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0303
laboratoriapraktyczne3,01,5453
Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowaneegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,02,5304
wykładyaudytoryjne2,01,5304
Techniki bazodanowezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,5151
laboratoriapraktyczne2,01,0301
Technologie transmisji bezprzewodowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,20,5154
laboratoriapraktyczne1,80,5154
Telemedycynazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0156
laboratoriapraktyczne1,51,2156
Transmisja w układach światłowodowych i fotonicznychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,5156
laboratoriapraktyczne2,01,2306

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie BHP i przeciwpożarowezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,011

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologie SDRzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0155
laboratoriapraktyczne2,02,0155
2 Teleinformatyczne systemy łączności radiowejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,5155
laboratoriapraktyczne2,01,2155

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Interfejsy i obiekty rozproszonezaliczenie6,0wykładyaudytoryjne3,02,5155
laboratoriapraktyczne3,02,2305
2 Systemy IoTzaliczenie6,0wykładyaudytoryjne3,02,5155
laboratoriapraktyczne3,02,2305

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja człowiek komputerzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,5156
laboratoriapraktyczne2,01,2156
2 Sensory w urządzeniach mobilnychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,5156
laboratoriapraktyczne2,01,2156

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Informatyka przemysłowazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
laboratoriapraktyczne2,01,0307
2 Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
laboratoriapraktyczne2,01,0307

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Systemy rzeczywistości rozszerzonejzaliczenie6,0laboratoriapraktyczne3,02,0306
wykładyaudytoryjne3,02,2156
2 Techniki animacji komputerowejzaliczenie6,0laboratoriapraktyczne3,02,2306
wykładyaudytoryjne3,02,0156

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwarzanie równoległe i rozproszonezaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,00,5157
laboratoriapraktyczne3,01,0307
2 Systemy HPCzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,00,5157
laboratoriapraktyczne3,01,0307

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 1zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0303
2 Język niemiecki 1zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0303
3 Język rosyjski 1zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0303

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 2zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,03,0604
2 Język niemiecki 2zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,03,0604
3 Język rosyjski 2zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,03,0604

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 3egzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0605
2 Język niemiecki 3egzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0605
3 Język rosyjski 3egzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0605

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Aspekty prawne przedsiębiorczościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0307
2 Ekonomika zarządzania jakościązaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0307

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wychowanie fizyczne 1zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0153
2 Zdrowy tryb życia 1zaliczenie0,0wykładypraktyczne0,00,0153

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wychowanie fizyczne 2zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0304
2 Zdrowy tryb życia 2zaliczenie0,0wykładypraktyczne0,00,0304

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sensory wirtualne i rozproszonezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8154
laboratoriapraktyczne2,01,2154
2 Sieci sensorycznezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,2154
wykładyaudytoryjne1,00,8154