Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
TI_1A_W01Ma wiedzę z matematyki w zakresie obejmującym algebrę, analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa, metod numerycznych oraz matematyki dyskretnej niezbędne do opisu, analizy i stosowania: - algorytmów przetwarzania sygnałów, - algorytmów kompresji danych, - modeli ruchu w sieciach teleinformatycznych, - podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych, oraz zna narzędzia informatyczne wykorzystywane do tych celów.
TI_1A_W02Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w układach elektronicznych, sieciach teleinformatycznych wraz z ich otoczeniem.
TI_1A_W03Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fotoniki oraz generacji i propagacji fal elektromagnetycznych niezbędną do zrozumienia przewodowego i bezprzewodowego przesyłania i optycznego przetwarzania informacji.
TI_1A_W04Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń stosowanych w sieciach teleinformatycznych oraz ich konfiguracji i diagnostyki w sieciach lokalnych.
TI_1A_W05Ma uporządkowaną wiedzę na temat eksploatacji i technik administrowania sieciami teleinformatycznymi.
TI_1A_W06Ma podstawową wiedzę o interfejsach i protokołach komunikacyjnych wykorzystywanych do transmisji danych oraz technologiach obiektów rozproszonych.
TI_1A_W07Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej.
TI_1A_W08Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, technik projektowania, modelowania, tworzenia i testowania oprogramowania.
TI_1A_W09Zna wybrane języki programowania niskiego i wysokiego poziomu. Ma podstawową wiedzę z zakresu dobrych praktyk programistycznych.
TI_1A_W10Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz programowania usług sieciowych.
TI_1A_W11Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych.
TI_1A_W12Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wbudowanych i architektury systemów komputerowych, w szczególności warstwy sprzętowej, oraz urządzeń mobilnych i możliwości transmisji danych z wykorzystaniem tych urządzeń.
TI_1A_W13Ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania sieci teleinformatycznych.
TI_1A_W14Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie telekomunikacji, w tym systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz systemów przeznaczonych do transmisji multimedialnych.
TI_1A_W15Zna podstawowe właściwości percepcji obrazu i dźwięku, ma wiedzę w zakresie specyfiki transmisji multimedialnych w sieciach teleinformatycznych, a także transmisji strumieniowej oraz zapewnienia jakości usług.
TI_1A_W16Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu elektroniki, w tym elementów optoelektronicznych, programowalnych i rekonfigurowalnych układów scalonych, systemów mikroprocesorowych w zakresie pozwalającym na zrozumienie sposobu działania elektronicznych urządzeń wykorzystywanych w systemach transmisji i przetwarzania danych.
TI_1A_W17Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania.
TI_1A_W18Ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki i urządzeń sieci teleinformatycznych oraz telemetrii; zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu.
TI_1A_W19Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów technicznych stosowanych w teleinformatyce.
TI_1A_W20Ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowo wspomaganego procesu zarządzania projektami.
TI_1A_W21Ma podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji i przemysłowych zastosowań informatyki.
TI_1A_W22Ma wiedzę w zakresie współczesnych zastosowań teleinformatyki w wybranych dyscyplinach pokrewnych.
TI_1A_W23Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych teleinformatyki.
TI_1A_W24Zna metody przygotowywania dokumentacji oraz multimedialnych prezentacji projektów inżynierskich związanych z teleinformatyką.
TI_1A_W25Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy.
TI_1A_W26Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle.
TI_1A_W27Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa patentowego, ochrony własności intelektualnej, licencjonowania własnościowego i oprogramowania otwartego.
TI_1A_W28Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności związanych z branżą informatyczną i telekomunikacyjną.