Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabus przedmiotu Analiza obrazów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauki techniczne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza obrazów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Okarma <Krzysztof.Okarma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mateusz Tecław <Mateusz.Teclaw@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 3,00,38zaliczenie
wykładyW5 15 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość metod przetwarzania obrazów z zakresu modułu "Przetwarzanie i kompresja obrazów" z sem. 3

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z technikami komputerowej analizy obrazów.
C-2Ukształtowanie umiejętności pozyskania informacji z obrazu cyfrowego w zależności od potrzeb.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Binaryzacja. Wpływ modelu barw.3
T-L-2Ocena wyników binaryzacji obrazów3
T-L-3Ekstrakcja parametrów geometrycznych na obrazach binarnych4
T-L-4Złożone operacje morfologiczne3
T-L-5Współczynniki kształtu i niezmienniki momentowe dla obrazów binarnych3
T-L-6Analiza cech tekstur2
T-L-7Segmentacja obrazów kolorowych3
T-L-8Ocena podobieństwa i jakości obrazów4
T-L-9Indeksacja obrazów3
T-L-10Zaliczenie praktyczne laboratorium2
30
wykłady
T-W-1Algorytmy segmentacji obrazu.3
T-W-2Techniki indeksacji obrazu. Ekstrakcja geometrycznych cech obrazu.2
T-W-3Metody oceny jakości obrazów.3
T-W-4Deskryptory kształtu i tekstur. Ocena podobieństwa obrazów i tekstur.2
T-W-5Metody pomiarów w oparciu o analizę obrazu cyfrowego.2
T-W-6Techniki skanowania trójwymiarowego, fotogrametria.2
T-W-7Zaliczenie pisemne wykładów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Samodzielne wykonywanie zadań (zadania domowe)30
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.30
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Samodzielna praca z literaturą.20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Podająca - wykład informacyjny
M-2Programowana - z użyciem komputera
M-3Praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_C23_W01
Student zna techniki analizy obrazu stosowane w systemach wizyjnych, także w aspekcie percepcji obrazu.
TI_1A_W15C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_C23_U01
Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy analizy obrazu w wybranym środowisku, także dla urządzeń mobilnych.
TI_1A_U06C-1, C-2T-L-5, T-L-1, T-L-8, T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-7, T-L-6, T-L-10, T-L-9M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_C23_W01
Student zna techniki analizy obrazu stosowane w systemach wizyjnych, także w aspekcie percepcji obrazu.
2,0
3,0Student zna techniki analizy obrazu stosowane w systemach wizyjnych, także w aspekcie percepcji obrazu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_C23_U01
Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy analizy obrazu w wybranym środowisku, także dla urządzeń mobilnych.
2,0
3,0Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy analizy obrazu w wybranym środowisku, także dla urządzeń mobilnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów., Wydawnictwo FPT., Kraków, 1997
  2. Sankowski D. Morosov, W., Strzecha K., Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych, PWN, Warszawa, 2011
  3. Wróbel Z., Koprowski R., Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, exit, 2012
  4. Pratt W., Digital Image Processing, John Wiley & Sons, Nowy Jork, 2012, 4

Literatura dodatkowa

  1. Przelaskowski A., Kompresja danych: podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów., Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Binaryzacja. Wpływ modelu barw.3
T-L-2Ocena wyników binaryzacji obrazów3
T-L-3Ekstrakcja parametrów geometrycznych na obrazach binarnych4
T-L-4Złożone operacje morfologiczne3
T-L-5Współczynniki kształtu i niezmienniki momentowe dla obrazów binarnych3
T-L-6Analiza cech tekstur2
T-L-7Segmentacja obrazów kolorowych3
T-L-8Ocena podobieństwa i jakości obrazów4
T-L-9Indeksacja obrazów3
T-L-10Zaliczenie praktyczne laboratorium2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Algorytmy segmentacji obrazu.3
T-W-2Techniki indeksacji obrazu. Ekstrakcja geometrycznych cech obrazu.2
T-W-3Metody oceny jakości obrazów.3
T-W-4Deskryptory kształtu i tekstur. Ocena podobieństwa obrazów i tekstur.2
T-W-5Metody pomiarów w oparciu o analizę obrazu cyfrowego.2
T-W-6Techniki skanowania trójwymiarowego, fotogrametria.2
T-W-7Zaliczenie pisemne wykładów.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Samodzielne wykonywanie zadań (zadania domowe)30
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Samodzielna praca z literaturą.20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_C23_W01Student zna techniki analizy obrazu stosowane w systemach wizyjnych, także w aspekcie percepcji obrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_W15Zna podstawowe właściwości percepcji obrazu i dźwięku, ma wiedzę w zakresie specyfiki transmisji multimedialnych w sieciach teleinformatycznych, a także transmisji strumieniowej oraz zapewnienia jakości usług.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technikami komputerowej analizy obrazów.
C-2Ukształtowanie umiejętności pozyskania informacji z obrazu cyfrowego w zależności od potrzeb.
Treści programoweT-W-1Algorytmy segmentacji obrazu.
T-W-2Techniki indeksacji obrazu. Ekstrakcja geometrycznych cech obrazu.
T-W-3Metody oceny jakości obrazów.
T-W-5Metody pomiarów w oparciu o analizę obrazu cyfrowego.
T-W-6Techniki skanowania trójwymiarowego, fotogrametria.
T-W-7Zaliczenie pisemne wykładów.
T-W-4Deskryptory kształtu i tekstur. Ocena podobieństwa obrazów i tekstur.
Metody nauczaniaM-1Podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna techniki analizy obrazu stosowane w systemach wizyjnych, także w aspekcie percepcji obrazu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_C23_U01Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy analizy obrazu w wybranym środowisku, także dla urządzeń mobilnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_U06Potrafi tworzyć aplikacje dla urządzeń mobilnych oraz programy realizujące usługi sieciowe.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technikami komputerowej analizy obrazów.
C-2Ukształtowanie umiejętności pozyskania informacji z obrazu cyfrowego w zależności od potrzeb.
Treści programoweT-L-5Współczynniki kształtu i niezmienniki momentowe dla obrazów binarnych
T-L-1Binaryzacja. Wpływ modelu barw.
T-L-8Ocena podobieństwa i jakości obrazów
T-L-3Ekstrakcja parametrów geometrycznych na obrazach binarnych
T-L-4Złożone operacje morfologiczne
T-L-2Ocena wyników binaryzacji obrazów
T-L-7Segmentacja obrazów kolorowych
T-L-6Analiza cech tekstur
T-L-10Zaliczenie praktyczne laboratorium
T-L-9Indeksacja obrazów
Metody nauczaniaM-2Programowana - z użyciem komputera
M-3Praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy analizy obrazu w wybranym środowisku, także dla urządzeń mobilnych.
3,5
4,0
4,5
5,0