Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 19wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 21wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekonomia z elementami prawazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,052
Podstawy przedsiębiorczościzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,00,007
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,0156
Wychowanie fizycznezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0301
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biochemiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,0303
laboratoriapraktyczne2,01,0303
Chemia nieorganicznaegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,01,0301
wykładyaudytoryjne3,01,0301
Chemia organicznaegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0302
laboratoriapraktyczne3,01,0302
Fizyka z elementami biofizykiegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,0301
wykładyaudytoryjne2,01,0151
Matematykaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0301

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bakteriologia ogólnaegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,02,0302
wykładyaudytoryjne3,01,0302
Biochemia klinicznazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne3,01,0305
Biologia komórkizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
laboratoriapraktyczne2,01,0301
Diagnostyka mikrobiologicznaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0157
laboratoriapraktyczne2,02,0457
Fizjologia człowiekaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,0304
laboratoriapraktyczne2,01,0304
Mikrobiologia lekarskaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0306
laboratoriapraktyczne2,02,0306
Mikrobiologia rolnaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
laboratoriapraktyczne2,01,0153
Mikrobiologia weterynaryjnaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,0155
wykładyaudytoryjne2,01,0305
Mikrobiologia żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,0304
laboratoriapraktyczne2,01,0304
Mykologiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,0305
laboratoriapraktyczne2,01,0305
Parazytologiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0455
laboratoriapraktyczne3,01,0305
Podstawy anatomii człowiekaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,0302
laboratoriapraktyczne2,01,0302
Podstawy immunologiiegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,02,0303
Podstawy technologii mięsazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0154
laboratoriapraktyczne2,02,0304
Podstawy technologii mleczarskiejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0154
laboratoriapraktyczne2,02,0304
Podstawy technologii roślinnejzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,02,0303
wykładyaudytoryjne2,01,0153
Techniki mikrobiologicznezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne4,02,0451
Toksykologia ogólnaegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,02,0302
wykładyaudytoryjne2,01,0302
Wirusologiazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0153
wykładyaudytoryjne2,01,0303

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie - Biuro Karierzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,027
Szkolenie bhpzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentazaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,031

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczny monitoring środowiskazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0151
wykładyaudytoryjne2,01,0151
2 Podstawy ekologiizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0151
wykładyaudytoryjne2,01,0151

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Monitoring jakości wódzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Zanieczyszczenie i ochrona wódzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0156
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza statystyczna w naukach rolniczychzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0155
laboratoriapraktyczne2,02,0305
2 Techniki informacyjne z elementami statystykizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0155
laboratoriapraktyczne2,02,0305

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioenergetyka komórkizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0151
wykładyaudytoryjne2,01,0301
2 Podstawy genetykizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0151
wykładyaudytoryjne2,01,0301

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologia mikroorganizmówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
2 Mikrobiocenozy środowisk naturalnychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Cytologiazaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0153
wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Histologiazaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0153
wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologia molekularna drobnoustrojówegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne2,01,0304
laboratoriapraktyczne2,02,0154
2 Genetyka mikroorganizmówegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,01,0154
wykładyaudytoryjne2,01,0304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza instrumentalnaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,02,0303
wykładyaudytoryjne2,01,0153
2 Analiza instrumentalna związków toksycznychegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,02,0303
wykładyaudytoryjne2,01,0153

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiązaliczenie4,0laboratoriaaudytoryjne3,02,0305
wykładyaudytoryjne1,01,0155
2 Mikrobiologia wód i ściekówzaliczenie4,0laboratoriaaudytoryjne3,02,0305
wykładyaudytoryjne1,01,0155

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne1,00,5157
2 Zastosowane bioprocesów w ochronie środowiskazaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne1,00,5157

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biopreparaty w biotechnologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,01,0306
2 Mikrobiologia produktów fermentowanychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Higiena i toksykologia żywnościzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156
2 Mykologia lekarskazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0157
laboratoriapraktyczne2,01,0307
2 Sanityzacja w przemyśle spożywczymzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0157
laboratoriapraktyczne2,01,0307

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biotechnologia żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
laboratoriapraktyczne3,01,0304
2 Mikrobiologia przemysłowaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
laboratoriapraktyczne3,01,0304

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza i ocena jakości żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
laboratoriapraktyczne2,01,0307
2 Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0307
wykładyaudytoryjne1,01,0157

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0156
2 Systemy zarządzania i normalizacji w badaniachzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0156

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioimmobilizacjazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,01,0156
2 Podstawy inżynierii biotechnologicznej, oprzyrządowanie technologicznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,01,0156

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0452
2 Filozofiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0452
3 Psychologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0452
4 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0452
5 Sztuka i historia Szczecinazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0452

Blok obieralny 19 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Elementy prawa w pracy laboratoryjnejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
2 Podstawy zarządzaniazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0157
wykładyaudytoryjne1,01,0157
2 Toksyny roślin i zwierzątzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0157
wykładyaudytoryjne1,01,0157

Blok obieralny 21 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,0603
lektoratpraktyczne2,01,0604
lektoratpraktyczne3,01,0605
2 Język obcy (niemiecki)egzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,0603
lektoratpraktyczne2,01,0604
lektoratpraktyczne3,01,0605