Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 21wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Biochemia klinicznazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,030
laboratoriapraktyczne3,01,030
Mikrobiologia weterynaryjnaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,015
wykładyaudytoryjne2,01,030
Mykologiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,030
laboratoriapraktyczne2,01,030
Parazytologiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,045
laboratoriapraktyczne3,01,030

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza statystyczna w naukach rolniczychzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0155
laboratoriapraktyczne2,02,0305
2 Techniki informacyjne z elementami statystykizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0155
laboratoriapraktyczne2,02,0305

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiązaliczenie4,0laboratoriaaudytoryjne3,02,0305
wykładyaudytoryjne1,01,0155
2 Mikrobiologia wód i ściekówzaliczenie4,0laboratoriaaudytoryjne3,02,0305
wykładyaudytoryjne1,01,0155

Blok obieralny 21 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,0603
lektoratpraktyczne2,01,0604
lektoratpraktyczne3,01,0605
2 Język obcy (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,0603
lektoratpraktyczne2,01,0604
lektoratpraktyczne3,01,0605