Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 6:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy przedsiębiorczościzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,030
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,015

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodni
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,06

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Mikrobiologia lekarskaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,030
laboratoriapraktyczne2,02,030

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Monitoring jakości wódzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Zanieczyszczenie i ochrona wódzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0156
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologia mikroorganizmówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
2 Mikrobiocenozy środowisk naturalnychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biopreparaty w biotechnologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,01,0306
2 Mikrobiologia produktów fermentowanychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Higiena i toksykologia żywnościzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156
2 Mykologia lekarskazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0156
2 Systemy zarządzania i normalizacji w badaniachzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0156

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioimmobilizacjazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,01,0156
2 Podstawy inżynierii biotechnologicznej, oprzyrządowanie technologicznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,01,0156