Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Aquaculture and Fisheries (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Basics of entrepreneurshipprzedmiot wspólny
Basics of scientific informationprzedmiot wspólny
Ethics in scientific researchprzedmiot wspólny3 / 1
Foreign language 1 (English)przedmiot wspólny1 / 1
Foreign language 1 (German)przedmiot wspólny1 / 2
Foreign language 2 (English)przedmiot wspólny2 / 1
Foreign language 2 (German)przedmiot wspólny2 / 2
Intellectual property lawprzedmiot wspólny
Librarian trainingprzedmiot wspólny
Philosophyprzedmiot wspólny3 / 2
Physical education 1przedmiot wspólny
Physical education 2przedmiot wspólny
Rights and duties of studentsprzedmiot wspólny
Work safety and health regulationsprzedmiot wspólny
Biochemistryprzedmiot wspólny
Chemistryprzedmiot wspólny
Economics with elements of managementprzedmiot wspólny
Fish anatomy and embriologyprzedmiot wspólny
Hydrobiologyprzedmiot wspólny
Matematics with basics of statisticsprzedmiot wspólny
Physics of aquatic environmentprzedmiot wspólny
Antarctic marine resourcesprzedmiot wspólny4 / 1
Aquacultureprzedmiot wspólny
Aquaponicsprzedmiot wspólny8 / 1
Aquatic ecotoxicologyprzedmiot wspólny5 / 1
Basics of fish taxonomyprzedmiot wspólny
Basics of geneticsprzedmiot wspólny
Basics of processing and preservation of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Bioinformaticsprzedmiot wspólny8 / 2
Bioprocess and membran technologyprzedmiot wspólny7 / 1
Conservation geneticsprzedmiot wspólny7 / 2
Conservation of aquatic animals and aquatourismprzedmiot wspólny
Diseases and treatment of aquatic animalsprzedmiot wspólny
Diseases of aquatic invertebratesprzedmiot wspólny
Fish biology and introduction to fish ecologyprzedmiot wspólny
Fish breedingprzedmiot wspólny
Fish conservation in Poland and in the worldprzedmiot wspólny6 / 1
Fisheries managementprzedmiot wspólny
Fisheries management and new fish catching techniquesprzedmiot wspólny6 / 2
Fisheries resourcesprzedmiot wspólny
Fishes in estuariesprzedmiot wspólny5 / 2
Gamefishes of the worldprzedmiot wspólny4 / 2
Genetics and fish selectionprzedmiot wspólny
Hydrochemistry and water protectionprzedmiot wspólny
Invertebrates aquacultureprzedmiot wspólny
Microbiologyprzedmiot wspólny
Nutrition and feed productionprzedmiot wspólny
Processing of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 1
Research project in aquacultureprzedmiot wspólny12 / 1
Research project in fisheriesprzedmiot wspólny12 / 2
Techniques of molecular biologyprzedmiot wspólny
Technological properties and safety of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Toxicology in aquaculture and fisheriesprzedmiot wspólny
Utilisation of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 2
Viral diseases of aquatic organismsprzedmiot wspólny
Waste management in aquacultureprzedmiot wspólny
Practics (Aquaculture)przedmiot wspólny11 / 1
Practics (Fisheries)przedmiot wspólny10 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Basics of entrepreneurshipprzedmiot wspólny
Basics of scientific informationprzedmiot wspólny
Ethics in scientific researchprzedmiot wspólny3 / 1
Foreign language 1 (English)przedmiot wspólny1 / 1
Foreign language 1 (German)przedmiot wspólny1 / 2
Foreign language 2 (English)przedmiot wspólny2 / 1
Foreign language 2 (German)przedmiot wspólny2 / 2
Intellectual property lawprzedmiot wspólny
Librarian trainingprzedmiot wspólny
Philosophyprzedmiot wspólny3 / 2
Physical education 1przedmiot wspólny
Physical education 2przedmiot wspólny
Rights and duties of studentsprzedmiot wspólny
Work safety and health regulationsprzedmiot wspólny
Biochemistryprzedmiot wspólny
Chemistryprzedmiot wspólny
Economics with elements of managementprzedmiot wspólny
Fish anatomy and embriologyprzedmiot wspólny
Hydrobiologyprzedmiot wspólny
Matematics with basics of statisticsprzedmiot wspólny
Physics of aquatic environmentprzedmiot wspólny
Antarctic marine resourcesprzedmiot wspólny4 / 1
Aquacultureprzedmiot wspólny
Aquaponicsprzedmiot wspólny8 / 1
Aquatic ecotoxicologyprzedmiot wspólny5 / 1
Basics of fish taxonomyprzedmiot wspólny
Basics of geneticsprzedmiot wspólny
Basics of processing and preservation of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Bioinformaticsprzedmiot wspólny8 / 2
Bioprocess and membran technologyprzedmiot wspólny7 / 1
Conservation geneticsprzedmiot wspólny7 / 2
Conservation of aquatic animals and aquatourismprzedmiot wspólny
Diseases and treatment of aquatic animalsprzedmiot wspólny
Diseases of aquatic invertebratesprzedmiot wspólny
Fish biology and introduction to fish ecologyprzedmiot wspólny
Fish breedingprzedmiot wspólny
Fish conservation in Poland and in the worldprzedmiot wspólny6 / 1
Fisheries managementprzedmiot wspólny
Fisheries management and new fish catching techniquesprzedmiot wspólny6 / 2
Fisheries resourcesprzedmiot wspólny
Fishes in estuariesprzedmiot wspólny5 / 2
Gamefishes of the worldprzedmiot wspólny4 / 2
Genetics and fish selectionprzedmiot wspólny
Hydrochemistry and water protectionprzedmiot wspólny
Invertebrates aquacultureprzedmiot wspólny
Microbiologyprzedmiot wspólny
Nutrition and feed productionprzedmiot wspólny
Processing of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 1
Research project in aquacultureprzedmiot wspólny12 / 1
Research project in fisheriesprzedmiot wspólny12 / 2
Techniques of molecular biologyprzedmiot wspólny
Technological properties and safety of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Toxicology in aquaculture and fisheriesprzedmiot wspólny
Utilisation of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 2
Viral diseases of aquatic organismsprzedmiot wspólny
Waste management in aquacultureprzedmiot wspólny
Practics (Aquaculture)przedmiot wspólny11 / 1
Practics (Fisheries)przedmiot wspólny10 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Basics of entrepreneurshipprzedmiot wspólny
Basics of scientific informationprzedmiot wspólny
Ethics in scientific researchprzedmiot wspólny3 / 1
Foreign language 1 (English)przedmiot wspólny1 / 1
Foreign language 1 (German)przedmiot wspólny1 / 2
Foreign language 2 (English)przedmiot wspólny2 / 1
Foreign language 2 (German)przedmiot wspólny2 / 2
Intellectual property lawprzedmiot wspólny
Librarian trainingprzedmiot wspólny
Philosophyprzedmiot wspólny3 / 2
Physical education 1przedmiot wspólny
Physical education 2przedmiot wspólny
Rights and duties of studentsprzedmiot wspólny
Work safety and health regulationsprzedmiot wspólny
Biochemistryprzedmiot wspólny
Chemistryprzedmiot wspólny
Economics with elements of managementprzedmiot wspólny
Fish anatomy and embriologyprzedmiot wspólny
Hydrobiologyprzedmiot wspólny
Matematics with basics of statisticsprzedmiot wspólny
Physics of aquatic environmentprzedmiot wspólny
Antarctic marine resourcesprzedmiot wspólny4 / 1
Aquacultureprzedmiot wspólny
Aquaponicsprzedmiot wspólny8 / 1
Aquatic ecotoxicologyprzedmiot wspólny5 / 1
Basics of fish taxonomyprzedmiot wspólny
Basics of geneticsprzedmiot wspólny
Basics of processing and preservation of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Bioinformaticsprzedmiot wspólny8 / 2
Bioprocess and membran technologyprzedmiot wspólny7 / 1
Conservation geneticsprzedmiot wspólny7 / 2
Conservation of aquatic animals and aquatourismprzedmiot wspólny
Diseases and treatment of aquatic animalsprzedmiot wspólny
Diseases of aquatic invertebratesprzedmiot wspólny
Fish biology and introduction to fish ecologyprzedmiot wspólny
Fish breedingprzedmiot wspólny
Fish conservation in Poland and in the worldprzedmiot wspólny6 / 1
Fisheries managementprzedmiot wspólny
Fisheries management and new fish catching techniquesprzedmiot wspólny6 / 2
Fisheries resourcesprzedmiot wspólny
Fishes in estuariesprzedmiot wspólny5 / 2
Gamefishes of the worldprzedmiot wspólny4 / 2
Genetics and fish selectionprzedmiot wspólny
Hydrochemistry and water protectionprzedmiot wspólny
Invertebrates aquacultureprzedmiot wspólny
Microbiologyprzedmiot wspólny
Nutrition and feed productionprzedmiot wspólny
Processing of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 1
Research project in aquacultureprzedmiot wspólny12 / 1
Research project in fisheriesprzedmiot wspólny12 / 2
Techniques of molecular biologyprzedmiot wspólny
Technological properties and safety of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Toxicology in aquaculture and fisheriesprzedmiot wspólny
Utilisation of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 2
Viral diseases of aquatic organismsprzedmiot wspólny
Waste management in aquacultureprzedmiot wspólny
Practics (Aquaculture)przedmiot wspólny11 / 1
Practics (Fisheries)przedmiot wspólny10 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Basics of entrepreneurshipprzedmiot wspólny
Basics of scientific informationprzedmiot wspólny
Intellectual property lawprzedmiot wspólny
Librarian trainingprzedmiot wspólny
Physical education 1przedmiot wspólny
Physical education 2przedmiot wspólny
Rights and duties of studentsprzedmiot wspólny
Work safety and health regulationsprzedmiot wspólny
Biochemistryprzedmiot wspólny
Chemistryprzedmiot wspólny
Economics with elements of managementprzedmiot wspólny
Fish anatomy and embriologyprzedmiot wspólny
Hydrobiologyprzedmiot wspólny
Matematics with basics of statisticsprzedmiot wspólny
Physics of aquatic environmentprzedmiot wspólny
Aquacultureprzedmiot wspólny
Basics of fish taxonomyprzedmiot wspólny
Basics of geneticsprzedmiot wspólny
Basics of processing and preservation of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Conservation of aquatic animals and aquatourismprzedmiot wspólny
Diseases and treatment of aquatic animalsprzedmiot wspólny
Diseases of aquatic invertebratesprzedmiot wspólny
Fish biology and introduction to fish ecologyprzedmiot wspólny
Fish breedingprzedmiot wspólny
Fisheries managementprzedmiot wspólny
Fisheries resourcesprzedmiot wspólny
Genetics and fish selectionprzedmiot wspólny
Hydrochemistry and water protectionprzedmiot wspólny
Invertebrates aquacultureprzedmiot wspólny
Microbiologyprzedmiot wspólny
Nutrition and feed productionprzedmiot wspólny
Techniques of molecular biologyprzedmiot wspólny
Technological properties and safety of aquatic food productsprzedmiot wspólny
Toxicology in aquaculture and fisheriesprzedmiot wspólny
Viral diseases of aquatic organismsprzedmiot wspólny
Waste management in aquacultureprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ethics in scientific researchprzedmiot wspólny3 / 1
Philosophyprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Foreign language 1 (English)przedmiot wspólny1 / 1
Foreign language 1 (German)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Foreign language 2 (English)przedmiot wspólny2 / 1
Foreign language 2 (German)przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Antarctic marine resourcesprzedmiot wspólny4 / 1
Gamefishes of the worldprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aquaponicsprzedmiot wspólny8 / 1
Bioinformaticsprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aquatic ecotoxicologyprzedmiot wspólny5 / 1
Fishes in estuariesprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioprocess and membran technologyprzedmiot wspólny7 / 1
Conservation geneticsprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fish conservation in Poland and in the worldprzedmiot wspólny6 / 1
Fisheries management and new fish catching techniquesprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Processing of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 1
Utilisation of seafood by-productsprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Research project in aquacultureprzedmiot wspólny12 / 1
Research project in fisheriesprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Practics (Aquaculture)przedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Practics (Fisheries)przedmiot wspólny10 / 1