Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Aquaculture and Fisheries (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Basics of entrepreneurshipzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,061
Basics of scientific informationzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Intellectual property lawzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0101
Librarian trainingzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Physical education 1zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0301
Physical education 2zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0302
Rights and duties of studentszaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Work safety and health regulationszaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biochemistryegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne2,01,0302
Chemistryegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriaaudytoryjne2,01,0302
Economics with elements of managementzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0301
Fish anatomy and embriologyegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
laboratoriapraktyczne2,02,0302
Hydrobiologyegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0301
laboratoriapraktyczne3,02,0301
Matematics with basics of statisticsegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0301
Physics of aquatic environmentegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne2,01,0302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Aquacultureegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0304
projektypraktyczne3,02,0304
Basics of fish taxonomyegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0301
laboratoriapraktyczne3,02,0301
Basics of geneticsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0303
laboratoriapraktyczne3,02,0303
Basics of processing and preservation of aquatic food productsegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0306
laboratoriapraktyczne2,02,0306
Conservation of aquatic animals and aquatourismegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0307
laboratoriapraktyczne2,01,0307
Diseases and treatment of aquatic animalsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305
Diseases of aquatic invertebratesegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
laboratoriapraktyczne1,01,0106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0206
Fish biology and introduction to fish ecologyegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
projektyaudytoryjne2,01,0301
Fish breedingegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,0304
laboratoriapraktyczne2,01,0304
Fisheries managementegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0303
projektyaudytoryjne3,02,0303
Fisheries resourcesegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,00,0303
projektyaudytoryjne3,00,0303
Genetics and fish selectionegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,01,0304
wykładyaudytoryjne3,01,0304
Hydrochemistry and water protectionegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0307
laboratoriapraktyczne2,01,0307
Invertebrates aquacultureegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0304
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne2,02,0304
Microbiologyegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305
Nutrition and feed productionegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0306
laboratoriapraktyczne3,02,0306
Techniques of molecular biologyegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0306
laboratoriapraktyczne2,02,0306
Technological properties and safety of aquatic food productsegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0307
laboratoriapraktyczne2,01,0307
Toxicology in aquaculture and fisheriesegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0303
laboratoriapraktyczne3,02,0303
Viral diseases of aquatic organismsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305
Waste management in aquacultureegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Foreign language 1 (English)zaliczenie4,0lektorataudytoryjne4,04,0751
2 Foreign language 1 (German)zaliczenie4,0lektorataudytoryjne4,04,0751

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Foreign language 2 (English)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,02,0752
2 Foreign language 2 (German)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,02,0752

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ethics in scientific researchzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,02,0452
2 Philosophyzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,02,0452

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Antarctic marine resourcesegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
laboratoriapraktyczne2,01,0301
2 Gamefishes of the worldegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
laboratoriapraktyczne2,01,0301

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Aquatic ecotoxicologyegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0302
laboratoriapraktyczne3,02,0302
2 Fishes in estuariesegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0302
laboratoriapraktyczne3,02,0302

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Fish conservation in Poland and in the worldegzamin6,0laboratoriapraktyczne3,01,0303
wykładyaudytoryjne3,01,0303
2 Fisheries management and new fish catching techniquesegzamin6,0laboratoriapraktyczne3,01,0303
wykładyaudytoryjne3,01,0303

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioprocess and membran technologyegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0304
laboratoriapraktyczne3,01,0304
2 Conservation geneticsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0304
laboratoriapraktyczne3,01,0304

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Aquaponicsegzamin6,0laboratoriapraktyczne3,01,0305
wykładyaudytoryjne3,01,0305
2 Bioinformaticsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0305
laboratoriapraktyczne3,01,0305

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Processing of seafood by-productsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0306
laboratoriapraktyczne3,02,0306
2 Utilisation of seafood by-productsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0306
laboratoriapraktyczne3,02,0306

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Practics (Fisheries)zaliczenie3,0praktykipraktyczne3,03,0904

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Practics (Aquaculture)zaliczenie3,0praktykipraktyczne3,03,0906

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Research project in aquaculturezaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,05,007
2 Research project in fisherieszaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,05,007