Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Aquaculture and Fisheries (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 6:

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Basics of processing and preservation of aquatic food productsegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,030
laboratoriapraktyczne2,02,030
Diseases of aquatic invertebratesegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,030
laboratoriapraktyczne1,01,010
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,020
Nutrition and feed productionegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,030
laboratoriapraktyczne3,02,030
Techniques of molecular biologyegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,030
laboratoriapraktyczne2,02,030

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Processing of seafood by-productsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,02,0306
laboratoriapraktyczne3,02,0306
2 Utilisation of seafood by-productsegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0306
laboratoriapraktyczne3,02,0306

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Practics (Aquaculture)zaliczenie3,0praktykipraktyczne3,03,0906