Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć dydaktycznychprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychprzedmiot wspólny
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny5 / 1
Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiprzedmiot wspólny6 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny3 / 2
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemprzedmiot wspólny
Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny3 / 1
Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnictwo w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymprzedmiot wspólny7 / 1
Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ściekówprzedmiot wspólny4 / 2
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny
Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiiprzedmiot wspólny4 / 3
Statystyka matematyczna w zastosowaniachprzedmiot wspólny
Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny7 / 2
Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Zmiany klimatu i ich skutkiprzedmiot wspólny
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć dydaktycznychprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychprzedmiot wspólny
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny5 / 1
Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiprzedmiot wspólny6 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny3 / 2
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemprzedmiot wspólny
Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny3 / 1
Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnictwo w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymprzedmiot wspólny7 / 1
Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ściekówprzedmiot wspólny4 / 2
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny
Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiiprzedmiot wspólny4 / 3
Statystyka matematyczna w zastosowaniachprzedmiot wspólny
Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny7 / 2
Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Zmiany klimatu i ich skutkiprzedmiot wspólny
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć dydaktycznychprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychprzedmiot wspólny
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny5 / 1
Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiprzedmiot wspólny6 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny3 / 2
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemprzedmiot wspólny
Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny3 / 1
Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnictwo w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymprzedmiot wspólny7 / 1
Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ściekówprzedmiot wspólny4 / 2
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny
Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiiprzedmiot wspólny4 / 3
Statystyka matematyczna w zastosowaniachprzedmiot wspólny
Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny7 / 2
Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Zmiany klimatu i ich skutkiprzedmiot wspólny
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny5 / 1
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hydrochemiaprzedmiot wspólny3 / 2
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4