Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 3:

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Techniki mowy i emisja głosuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,14
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,14

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,020

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,08
Metody badań naukowychzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,00,515
Zmiany klimatu i ich skutkiegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,514

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153
2 Ogólna metodologia naukizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153
3 Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153