Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 7:

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,020

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,08
Seminarium prowadzone przez kierownika SDzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,310

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5147
2 Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5147