Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 1:

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,411
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,411
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejegzamin1,0wykładyaudytoryjne0,50,26
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,511

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,020

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,08
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,50,310
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,310
Seminarium prowadzone przez kierownika SDzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,310