Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,4111
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,4111
wykładyaudytoryjne0,50,142
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,142
Nauka i etos nauczyciela akademickiegozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,3104
Pedagogika szkoły wyższejegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5152
wykładyaudytoryjne1,00,4122
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejegzamin2,0wykładyaudytoryjne0,50,261
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5111
wykładyaudytoryjne0,50,142
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,142
Techniki mowy i emisja głosuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,143
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,143

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć dydaktycznychzaliczenie4,0praktykipraktyczne1,00,0152
praktykipraktyczne1,00,0154
praktykipraktyczne1,00,0156
praktykipraktyczne1,00,0158
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,0201
praktykipraktyczne0,00,0252
praktykipraktyczne0,00,0203
praktykipraktyczne0,00,0254
praktykipraktyczne0,00,0205
praktykipraktyczne0,00,0256
praktykipraktyczne0,00,0207
praktykipraktyczne0,00,0258

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Filozofiaegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,5154
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,081
seminariaaudytoryjne0,00,072
seminariaaudytoryjne0,00,083
seminariaaudytoryjne0,00,074
seminariaaudytoryjne0,00,085
seminariaaudytoryjne0,00,076
seminariaaudytoryjne0,00,087
seminariaaudytoryjne0,00,078
Metody badań naukowychzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,00,5153
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,50,3101
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,3101
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,5146
Rolnictwo w Unii Europejskiejegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,4125
Seminarium prowadzone przez kierownika SDzaliczenie3,0seminariaaudytoryjne1,00,3101
seminariaaudytoryjne1,00,3104
seminariaaudytoryjne1,00,3107
Statystyka matematyczna w zastosowaniachzaliczenie3,0laboratoriaaudytoryjne1,50,3102
wykładyaudytoryjne1,50,3102
Zmiany klimatu i ich skutkiegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,5143

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153
2 Ogólna metodologia naukizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153
3 Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektorataudytoryjne1,00,7204
lektorataudytoryjne1,00,7205
lektorataudytoryjne1,01,0306
2 Język niemieckiegzamin3,0lektorataudytoryjne1,00,7204
lektorataudytoryjne1,00,7205
lektorataudytoryjne1,01,0306
3 Język rosyjskiegzamin3,0lektorataudytoryjne1,00,7204
lektorataudytoryjne1,00,7205
lektorataudytoryjne1,01,0306

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Hydrochemiazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5145
1 Podstawy chemometriizaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5145

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ściekówzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5145
3 Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiizaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5145
1 Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślinzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5145

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?zaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146
2 Zmienność u procaryotazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
3 Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykizaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146
1 Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146
2 Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5147
2 Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5147