Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 6:

Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć dydaktycznychzaliczenie1,0praktykipraktyczne1,00,015
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,025

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,07
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,514

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin1,0lektorataudytoryjne1,00,7204
lektorataudytoryjne1,00,7205
lektorataudytoryjne1,01,0306
2 Język niemieckiegzamin1,0lektorataudytoryjne1,00,7204
lektorataudytoryjne1,00,7205
lektorataudytoryjne1,01,0306
3 Język rosyjskiegzamin1,0lektorataudytoryjne1,00,7204
lektorataudytoryjne1,00,7205
lektorataudytoryjne1,01,0306

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?zaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146
2 Zmienność u procaryotazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146
2 Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146
3 Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykizaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5146