Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 8:

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć dydaktycznychzaliczenie1,0praktykipraktyczne1,00,015
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznychzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,025

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantemzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,07