Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,052
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie20,0laboratoriapraktyczne20,03,003
Seminarium dyplomowezaliczenie4,0seminariaaudytoryjne4,01,5152
Zarządzanie i marketingzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,3302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,00,8153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
Mikrobiologia farmaceutycznaegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,03,0302
wykładyaudytoryjne2,01,0302
Mykologia lekarskazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne3,02,0302
Proteomikaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
laboratoriapraktyczne1,01,0153
Techniki obrazowania mikroskopowego z analizą danychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,01,3301
Techniki w diagnostyce mikrobiologicznej z elementami walidacji metodegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,02,0453
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3301
Zagrożenia epidemiczneegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,0302
laboratoriapraktyczne2,01,5152

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,022
Szkolenie bhpzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykipraktyczne4,00,71201

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,01,5301
2 Język obcy (niemiecki)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,01,5301

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioetykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
2 Etyka zawodowazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
3 Komunikacja społeczna i techniki negocjacjizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
4 Socjologia społeczeństwa informacyjnegozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biorafinacje i biomembranyzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
2 Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegozaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,00,8151
wykładyaudytoryjne1,00,5151
2 Metody wykorzystywane w ocenie toksyczności skażenia środowiskaegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,00,8151
wykładyaudytoryjne1,00,5151
3 Wykorzystanie technik chromatograficznychegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,5151
laboratoriapraktyczne2,00,8151

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Immunologia zwierząt hodowlanychegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,5151
wykładyaudytoryjne2,01,0301
2 Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
laboratoriapraktyczne2,01,5151

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioinformatykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
laboratoriapraktyczne1,01,0151
2 Genomikazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,0151
wykładyaudytoryjne2,01,0151

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Diagnostyka parazytologicznaegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0301
2 Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0301

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Drożdże wykorzystywane w biotechnologiizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
2 Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
laboratoriapraktyczne2,01,0151

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Otrzymywanie i wykorzystywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,02,0302
wykładyaudytoryjne2,00,5152
2 Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,5152
laboratoriapraktyczne2,02,0302

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologia prognostycznaegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,51,3302
wykładyaudytoryjne0,50,5152
2 Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,51,3302
wykładyaudytoryjne0,50,5152

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczne metody utrwalania żywnościegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5153
laboratoriapraktyczne1,01,0153
2 Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,0153
wykładyaudytoryjne1,00,5153