Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Sylabus przedmiotu Biologiczne metody utrwalania żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mikrobiologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biologiczne metody utrwalania żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz <Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1mikrobiologia podstawowa
W-2podstawy z mikrobiologii przemyslowej
W-3podstawy mykologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami biologicznego utrwalania żywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wyznaczanie parematrów aktywności antybakteryjknej kwasow organicznych (produktów bakterii) stosowanych w produkcji żywności4
T-L-2Metody oznaczanie bakteriocyn i ich wlaściwości antybakteryjnych3
T-L-3Ocena fungistatycznego/fungicydalnego wpływu pullulanu na rozwój grzybów w przechowalnictwie4
T-L-4Identyfikacja i właściwości grzybów wykorzystanych w utrwalaniu żywności3
T-L-5Pisemne zaliczenie1
15
wykłady
T-W-1Mikroorganizmy w żywności - zagrożenia i korzyści2
T-W-2Aktywność przyżyciowa mikroorganizmów i ich udział w konserwcji żywności2
T-W-3Pierwotne i wtórne metabolity bakterii i ich wykorzystanie w utrwalaniu zywności2
T-W-4Podstawy prawne wykorzystania bakteriocyn w produkcji żywności2
T-W-5Grzyby produkujące pullulan, jego zastosowanie i wpływ czynników decydujących o aktywności2
T-W-6Grzyby - producenci kwasów organicznych i ich znaczenie w utrwalaniu żywności2
T-W-7Związki aktywne grzybów wykorzystane w przechowalnictwie surowców roślinnych2
T-W-8Grzyby jako element żywności funkcjonalnej, powłoki ochronne z grzybów i ich metabolitów w przechowalnictwie żywności1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna studenta, zapoznanie się z piśmiennictwem dot. problematyki przedmiotu11
A-L-3Konsultacje z prowadzącym zajęciia.5
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna; studiowanie piśmiennictwa dot. problematyki przedmiotu,10
A-W-3Przygotowanie egzaminu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2metody problemowe
M-3metody programowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formujaca
S-2Ocena formująca: ocena podsumowujaca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_PO4-3_W01
Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym możliwości i zaasady wykorzystania biologicznych metod utrwalania żywności.
MS_2A_W08, MS_2A_W13C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_PO4-3_U01
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności
MS_2A_U03, MS_2A_U04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_2A_PO4-3_K01
Student jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności
MS_2A_K03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-3, T-L-4M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_PO4-3_W01
Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym możliwości i zaasady wykorzystania biologicznych metod utrwalania żywności.
2,0
3,0Student zna i rozumie w stopniu dostatecznym możliwości i zaasady wykorzystania biologicznych metod utrwalania żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_PO4-3_U01
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności
2,0
3,0Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MS_2A_PO4-3_K01
Student jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności
2,0
3,0Student jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Baranowska H., Piątek M., Nowoczesne technologie produkcji żywności., Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, Poznań, 2016
  2. Typrowicz J., Metody utrwalania i przechowywania żywności, Przemyśl, 2006
  3. Gniewosz M., Lipińska, Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, wyd. SGGW, Warszawa, 2013
  4. Goryluk-Salmonoiwcz A., Błaszczyk M.K., Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów, PWN, Warszawa, 2020

Literatura dodatkowa

  1. Singh R.S., Saini G.K., Kennedy J.F., Pullulan: Microbial sources, production and applications., Carbohydrate Polymers 73: 515–531, 2008
  2. Biotechnology Advances

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wyznaczanie parematrów aktywności antybakteryjknej kwasow organicznych (produktów bakterii) stosowanych w produkcji żywności4
T-L-2Metody oznaczanie bakteriocyn i ich wlaściwości antybakteryjnych3
T-L-3Ocena fungistatycznego/fungicydalnego wpływu pullulanu na rozwój grzybów w przechowalnictwie4
T-L-4Identyfikacja i właściwości grzybów wykorzystanych w utrwalaniu żywności3
T-L-5Pisemne zaliczenie1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Mikroorganizmy w żywności - zagrożenia i korzyści2
T-W-2Aktywność przyżyciowa mikroorganizmów i ich udział w konserwcji żywności2
T-W-3Pierwotne i wtórne metabolity bakterii i ich wykorzystanie w utrwalaniu zywności2
T-W-4Podstawy prawne wykorzystania bakteriocyn w produkcji żywności2
T-W-5Grzyby produkujące pullulan, jego zastosowanie i wpływ czynników decydujących o aktywności2
T-W-6Grzyby - producenci kwasów organicznych i ich znaczenie w utrwalaniu żywności2
T-W-7Związki aktywne grzybów wykorzystane w przechowalnictwie surowców roślinnych2
T-W-8Grzyby jako element żywności funkcjonalnej, powłoki ochronne z grzybów i ich metabolitów w przechowalnictwie żywności1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna studenta, zapoznanie się z piśmiennictwem dot. problematyki przedmiotu11
A-L-3Konsultacje z prowadzącym zajęciia.5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna; studiowanie piśmiennictwa dot. problematyki przedmiotu,10
A-W-3Przygotowanie egzaminu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_PO4-3_W01Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym możliwości i zaasady wykorzystania biologicznych metod utrwalania żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_W08Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę na temat wpływu mikroorganizmów na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz z biotechnologii przemysłu spożywczego, w tym przetwórstwa z udziałem mikroorganizmów.
MS_2A_W13Zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy zachodzące w środowisku i zależności między organizmami w nim funkcjonującymi i możliwości ich wykorzystania.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami biologicznego utrwalania żywności
Treści programoweT-W-1Mikroorganizmy w żywności - zagrożenia i korzyści
T-W-2Aktywność przyżyciowa mikroorganizmów i ich udział w konserwcji żywności
T-W-3Pierwotne i wtórne metabolity bakterii i ich wykorzystanie w utrwalaniu zywności
T-W-4Podstawy prawne wykorzystania bakteriocyn w produkcji żywności
T-W-5Grzyby produkujące pullulan, jego zastosowanie i wpływ czynników decydujących o aktywności
T-W-6Grzyby - producenci kwasów organicznych i ich znaczenie w utrwalaniu żywności
T-W-7Związki aktywne grzybów wykorzystane w przechowalnictwie surowców roślinnych
T-W-8Grzyby jako element żywności funkcjonalnej, powłoki ochronne z grzybów i ich metabolitów w przechowalnictwie żywności
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3metody programowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i rozumie w stopniu dostatecznym możliwości i zaasady wykorzystania biologicznych metod utrwalania żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_PO4-3_U01Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_U03Potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne. Potrafi wykorzystać w praktyce podstawowe i specjalistyczne techniki i narzędzia badawcze właściwe dla mikrobiologii stosowanej i nauk pokrewnych.
MS_2A_U04Potrafi różnicować organizmy patogenne i korzystne dla człowieka oraz zwierząt i określić ich rolę w środowisku.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami biologicznego utrwalania żywności
Treści programoweT-W-1Mikroorganizmy w żywności - zagrożenia i korzyści
T-W-2Aktywność przyżyciowa mikroorganizmów i ich udział w konserwcji żywności
T-W-3Pierwotne i wtórne metabolity bakterii i ich wykorzystanie w utrwalaniu zywności
T-W-4Podstawy prawne wykorzystania bakteriocyn w produkcji żywności
T-L-1Wyznaczanie parematrów aktywności antybakteryjknej kwasow organicznych (produktów bakterii) stosowanych w produkcji żywności
T-L-2Metody oznaczanie bakteriocyn i ich wlaściwości antybakteryjnych
T-W-5Grzyby produkujące pullulan, jego zastosowanie i wpływ czynników decydujących o aktywności
T-W-6Grzyby - producenci kwasów organicznych i ich znaczenie w utrwalaniu żywności
T-W-8Grzyby jako element żywności funkcjonalnej, powłoki ochronne z grzybów i ich metabolitów w przechowalnictwie żywności
T-L-3Ocena fungistatycznego/fungicydalnego wpływu pullulanu na rozwój grzybów w przechowalnictwie
T-L-4Identyfikacja i właściwości grzybów wykorzystanych w utrwalaniu żywności
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metody problemowe
M-3metody programowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formujaca
S-2Ocena formująca: ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMS_2A_PO4-3_K01Student jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_2A_K03Jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Jest gotowy postępować w stanach zagrożenia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami biologicznego utrwalania żywności
Treści programoweT-W-1Mikroorganizmy w żywności - zagrożenia i korzyści
T-W-2Aktywność przyżyciowa mikroorganizmów i ich udział w konserwcji żywności
T-W-3Pierwotne i wtórne metabolity bakterii i ich wykorzystanie w utrwalaniu zywności
T-W-4Podstawy prawne wykorzystania bakteriocyn w produkcji żywności
T-L-1Wyznaczanie parematrów aktywności antybakteryjknej kwasow organicznych (produktów bakterii) stosowanych w produkcji żywności
T-L-2Metody oznaczanie bakteriocyn i ich wlaściwości antybakteryjnych
T-W-5Grzyby produkujące pullulan, jego zastosowanie i wpływ czynników decydujących o aktywności
T-W-6Grzyby - producenci kwasów organicznych i ich znaczenie w utrwalaniu żywności
T-W-7Związki aktywne grzybów wykorzystane w przechowalnictwie surowców roślinnych
T-W-8Grzyby jako element żywności funkcjonalnej, powłoki ochronne z grzybów i ich metabolitów w przechowalnictwie żywności
T-L-3Ocena fungistatycznego/fungicydalnego wpływu pullulanu na rozwój grzybów w przechowalnictwie
T-L-4Identyfikacja i właściwości grzybów wykorzystanych w utrwalaniu żywności
Metody nauczaniaM-2metody problemowe
M-3metody programowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formujaca
S-2Ocena formująca: ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności z zakresu możliwości zastosowania biologicznych metod utrwalania żywności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0