Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,05
Seminarium dyplomowezaliczenie4,0seminariaaudytoryjne4,01,515
Zarządzanie i marketingzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,330

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Mikrobiologia farmaceutycznaegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,03,030
wykładyaudytoryjne2,01,030
Mykologia lekarskazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,015
laboratoriapraktyczne3,02,030
Zagrożenia epidemiczneegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,030
laboratoriapraktyczne2,01,515

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioetykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
2 Etyka zawodowazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
3 Komunikacja społeczna i techniki negocjacjizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
4 Socjologia społeczeństwa informacyjnegozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Otrzymywanie i wykorzystywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,02,0302
wykładyaudytoryjne2,00,5152
2 Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,5152
laboratoriapraktyczne2,02,0302

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologia prognostycznaegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,51,3302
wykładyaudytoryjne0,50,5152
2 Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,51,3302
wykładyaudytoryjne0,50,5152