Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie20,0laboratoriapraktyczne20,03,00

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,00,815
wykładyaudytoryjne1,00,515
Proteomikaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,015
laboratoriapraktyczne1,01,015
Techniki w diagnostyce mikrobiologicznej z elementami walidacji metodegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,02,045
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,515

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczne metody utrwalania żywnościegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5153
laboratoriapraktyczne1,01,0153
2 Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,0153
wykładyaudytoryjne1,00,5153