Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 51wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 52wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomia w przemyślezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
Informatykazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,3301
wykładyaudytoryjne1,00,7151
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
Wychowanie fizyczne Izaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0303
Wychowanie fizyczne IIzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0304

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Dynamika układów mechanicznychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,7155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7155
wykładyaudytoryjne2,00,6155
Fizykaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,02,0301
wykładyaudytoryjne2,02,0301
Informatyczne techniki obliczeniowezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,3302
wykładyaudytoryjne1,00,7152
Matematyka Iegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,3301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3301
Matematyka IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,51,3302
wykładyaudytoryjne2,51,3302
Mechanika Iegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,51,4301
wykładyaudytoryjne2,51,3301
Mechanika IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,51,4302
wykładyaudytoryjne2,51,4302
Mechanika płynówegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7153
wykładyaudytoryjne2,01,4303
Statystyka matematycznaegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,50,8154
wykładyaudytoryjne2,51,6304
Teoria mechanizmówzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,4304
wykładyaudytoryjne2,00,8154
Wytrzymałość materiałów Iegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,20,7152
wykładyaudytoryjne2,81,5302
Wytrzymałość materiałów IIzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne1,60,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,71,3303
wykładyaudytoryjne1,71,4303

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Grafika inżynierska Izaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,4301
wykładyaudytoryjne1,00,6151
Grafika inżynierska IIzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,3302
wykładyaudytoryjne1,00,6152
Komputerowe wspomaganie projektowaniazaliczenie5,0projektypraktyczne2,51,6305
wykładyaudytoryjne2,51,6305
Maszyny technologicznezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,30,7154
wykładyaudytoryjne2,71,3304
Metrologia i systemy pomiaroweegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,30,6153
wykładyaudytoryjne1,71,2303
Miernictwo warsztatoweegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,71,2304
wykładyaudytoryjne1,30,6154
Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczneegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,31,2304
wykładyaudytoryjne2,71,2304
Obróbka ubytkowa części maszynegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,51,2303
wykładyaudytoryjne2,51,8453
Podstawy automatyki i robotykiegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,4305
wykładyaudytoryjne2,01,2305
Podstawy eksploatacji maszynzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,9156
wykładyaudytoryjne2,01,0156
Podstawy elektrotechniki i elektronikizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6151
wykładyaudytoryjne2,01,2301
Podstawy konstrukcji maszyn Izaliczenie5,0projektypraktyczne2,51,2303
wykładyaudytoryjne2,51,6303
Podstawy konstrukcji maszyn IIegzamin5,0projektypraktyczne2,01,2304
laboratoriapraktyczne1,00,6154
wykładyaudytoryjne2,01,4304
Podstawy miernictwa cieplnegozaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,7154
wykładyaudytoryjne1,00,7154
Podstawy nauki o materiałach Izaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,3301
wykładyaudytoryjne2,01,3301
Podstawy nauki o materiałach IIegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,01,3302
wykładyaudytoryjne3,02,0452
Podstawy technologii maszynegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,00,8155
projektypraktyczne1,01,0155
wykładyaudytoryjne3,02,2455
Praca dyplomowaegzamin15,0projektypraktyczne15,00,607
Programowanie maszyn technologicznychegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,51,7306
wykładyaudytoryjne2,51,5306
Przestrzenne modelowanie konstrukcjizaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,51,2303
wykładyaudytoryjne1,50,8153
Seminarium dyplomowe Izaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,6156
Seminarium dyplomowe IIzaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,6157
Spajanie i cięcie termicznezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6152
wykładyaudytoryjne2,01,2302
Techniki wytwarzania Izaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,7151
wykładyaudytoryjne2,01,4301
Techniki wytwarzania IIzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,6152
wykładyaudytoryjne1,00,7152
Termodynamika technicznaegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,71,2303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,30,6153
Zarządzanie środowiskiem i ekologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6157

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Metodyka pracy umysłowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie BHP i p.poż.zaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,011

Przedmioty uzupełniające

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Fizyka (zajęcia uzupełniające)zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0301
Matematyka (zajęcia uzupełniające)zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0301

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka programowazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,01806

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Doradztwo gospodarczezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
2 Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7157

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztucezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
2 Wybrane zagadnienia kultury - muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6156

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7157
wykładyaudytoryjne1,00,7157
2 Socjologiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6157
wykładyaudytoryjne1,00,7157

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Eksploatacja pojazdów samochodowychegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,70,6155
wykładyaudytoryjne3,31,4305
2 Silniki pojazdów samochodowychegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,70,6155
wykładyaudytoryjne3,31,5305

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy mechatronikiegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,10,7157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7157
wykładyaudytoryjne2,91,4307
2 Podstawy sterowania układów mechatronicznychegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,50,8157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6157
wykładyaudytoryjne2,01,2307

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 7 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzaniazaliczenie5,0projektypraktyczne2,01,2156
wykładyaudytoryjne3,01,6306
2 Podstawy projektowania systemów obróbkowychzaliczenie5,0projektypraktyczne2,00,8156
wykładyaudytoryjne3,01,5306
3 Recykling pojazdówzaliczenie5,0projektypraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
4 Techniki spajania w inżynierii powierzchnizaliczenie5,0projektypraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
5 Techniki spawania w wytwarzaniu i naprawachzaliczenie5,0projektypraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
6 Teoria ruchu samochoduzaliczenie5,0projektypraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
7 Wymiana ciepłazaliczenie5,0projektypraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 8 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metaloznawstwo i metalurgia spawalniczazaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
2 Niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowejzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
3 Niekonwencjonalne układy napędowezaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
4 Podstawy modelowania układów mechatronicznychzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,8156
wykładyaudytoryjne3,01,4306
5 Podstawy zarządzania przepływem materiałówzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,2306
6 Projektowanie mechatronicznezaliczenie5,0projektypraktyczne2,00,8156
wykładyaudytoryjne3,01,4306
7 Techniki symulacji w budowie maszynzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,4306
8 Urządzenia energetycznezaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,01,4306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,8156

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 8 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza cyklu życia pojazdówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,7157
wykładyaudytoryjne2,21,2307
2 Badania doświadczalne maszyn technologicznychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,7157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
3 Budowa pojazdów samochodowychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,2307
4 Elektronika przemysłowazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,3307
5 Komputerowe modelowanie systemów wytwarzaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
6 Niekonwencjonalne i odnawialne źródła energiizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
7 Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAMzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,7157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
8 Urządzenia i sprzęt spawalniczyzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,2307

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Certyfikacja energetycznazaliczenie4,0projektyaudytoryjne2,51,0155
wykładyaudytoryjne1,50,8155
2 Wentylacja i klimatyzacjazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,30,8155
wykładyaudytoryjne2,70,8155

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konstrukcyjne materiały kompozytowezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,50,6156
wykładyaudytoryjne2,51,2306
2 Techniki Wytwarzania we Współczesnym Przemyślezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,51,0156
wykładyaudytoryjne2,52,0306

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy I (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,3303
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,3303

Blok obieralny 51 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy II (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0604
2 Język obcy II (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0604

Blok obieralny 52 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,6605
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,6605