Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Informatyczne techniki obliczeniowezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,330
wykładyaudytoryjne1,00,715
Matematyka IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,51,330
wykładyaudytoryjne2,51,330
Mechanika IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,51,430
wykładyaudytoryjne2,51,430
Wytrzymałość materiałów Iegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,20,715
wykładyaudytoryjne2,81,530

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Grafika inżynierska IIzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,330
wykładyaudytoryjne1,00,615
Podstawy nauki o materiałach IIegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,01,330
wykładyaudytoryjne3,02,045
Spajanie i cięcie termicznezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,615
wykładyaudytoryjne2,01,230
Techniki wytwarzania IIzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,615
wykładyaudytoryjne1,00,715