Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomia w przemyślezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,615
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,615

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Praca dyplomowaegzamin15,0projektypraktyczne15,00,60
Seminarium dyplomowe IIzaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,615
Zarządzanie środowiskiem i ekologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,615

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Doradztwo gospodarczezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
2 Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7157

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7157
wykładyaudytoryjne1,00,7157
2 Socjologiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6157
wykładyaudytoryjne1,00,7157

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy mechatronikiegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,10,7157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7157
wykładyaudytoryjne2,91,4307
2 Podstawy sterowania układów mechatronicznychegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,50,8157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6157
wykładyaudytoryjne2,01,2307

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 8 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza cyklu życia pojazdówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,7157
wykładyaudytoryjne2,21,2307
2 Badania doświadczalne maszyn technologicznychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,7157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
3 Budowa pojazdów samochodowychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,2307
4 Elektronika przemysłowazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,3307
5 Komputerowe modelowanie systemów wytwarzaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
6 Niekonwencjonalne i odnawialne źródła energiizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
7 Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAMzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,7157
wykładyaudytoryjne2,21,4307
8 Urządzenia i sprzęt spawalniczyzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne2,21,2307