Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 52wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Dynamika układów mechanicznychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,715
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,715
wykładyaudytoryjne2,00,615

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Komputerowe wspomaganie projektowaniazaliczenie5,0projektypraktyczne2,51,630
wykładyaudytoryjne2,51,630
Podstawy automatyki i robotykiegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,430
wykładyaudytoryjne2,01,230
Podstawy technologii maszynegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,00,815
projektypraktyczne1,01,015
wykładyaudytoryjne3,02,245

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Eksploatacja pojazdów samochodowychegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,70,6155
wykładyaudytoryjne3,31,4305
2 Silniki pojazdów samochodowychegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,70,6155
wykładyaudytoryjne3,31,5305

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Certyfikacja energetycznazaliczenie4,0projektyaudytoryjne2,51,0155
wykładyaudytoryjne1,50,8155
2 Wentylacja i klimatyzacjazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,30,8155
wykładyaudytoryjne2,70,8155

Blok obieralny 52 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,6605
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,6605