Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Sylabus przedmiotu Spajanie i cięcie termiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Spajanie i cięcie termiczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spaajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Spawanie metodą MMA2
T-L-2Spawanie metodą GTA i GMA3
T-L-3Spawanie metodą SAW2
T-L-4Cęcie termiczne tlenowe, cięcie plazmowe, cięcie laserowe2
T-L-5Zgrzewanie oporowe i tarciowe2
T-L-6Lutowanie miekkie i twarde, klejenie2
T-L-7Kontrola złączy spawanych2
15
wykłady
T-W-1Procesy spawalnicze - podstawowe wiadomości, klasyfikacja i terminologia3
T-W-2Podstawy fizyczne procesów spajania i cięcia3
T-W-3Podstawy metalurgii i materiałoznawstwa spawalniczego4
T-W-4Techniki spajania w przemyśle: przygotowanie do spawania, spawanie MMA, SAW, GTA, PTA, GMA, spawanie elektronowe i laserowe, zgrzewanie, spawanie impulsowe ze sterowaniem synergicznym, spajanie konstrukcji z pokryciami antykorozyjnymi ColdArc, zgrzewanie, klejenie10
T-W-5Urządzenia i sprzęt spawalniczy3
T-W-6Wprowadzenie do projektowania technologii spawania3
T-W-7Kontrola połączeń spajanych i systemy jakości w spawalnictwie4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń5
A-L-3przygotowanie sie do kolokwium5
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury8
A-W-3przygotowanie sie do kolokwiów12
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2film
M-3wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_C14_W01
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
MBM_1A_W11C-2, C-1T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_C14_U01
potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
MBM_1A_U17C-2, C-1T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_1A_C14_K01
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
MBM_1A_K06C-2, C-1T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_C14_W01
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętoność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_C14_U01
potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0prezentacja wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_1A_C14_K01
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Karaków, 2008
  2. Żebrowski H., Techniki wtwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Spawanie metodą MMA2
T-L-2Spawanie metodą GTA i GMA3
T-L-3Spawanie metodą SAW2
T-L-4Cęcie termiczne tlenowe, cięcie plazmowe, cięcie laserowe2
T-L-5Zgrzewanie oporowe i tarciowe2
T-L-6Lutowanie miekkie i twarde, klejenie2
T-L-7Kontrola złączy spawanych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Procesy spawalnicze - podstawowe wiadomości, klasyfikacja i terminologia3
T-W-2Podstawy fizyczne procesów spajania i cięcia3
T-W-3Podstawy metalurgii i materiałoznawstwa spawalniczego4
T-W-4Techniki spajania w przemyśle: przygotowanie do spawania, spawanie MMA, SAW, GTA, PTA, GMA, spawanie elektronowe i laserowe, zgrzewanie, spawanie impulsowe ze sterowaniem synergicznym, spajanie konstrukcji z pokryciami antykorozyjnymi ColdArc, zgrzewanie, klejenie10
T-W-5Urządzenia i sprzęt spawalniczy3
T-W-6Wprowadzenie do projektowania technologii spawania3
T-W-7Kontrola połączeń spajanych i systemy jakości w spawalnictwie4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń5
A-L-3przygotowanie sie do kolokwium5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury8
A-W-3przygotowanie sie do kolokwiów12
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_C14_W01zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_W11zna podstawowe metody i techniki: - konstruowania elementów maszyn i urządzeń w środowisku systemów CAx, - pomiarów części maszyn, analizy wymiarowej, - projektowania procesów technologicznych na obrabiarki konwencjonalne i CNC, - projektowania systemów obróbkowych, - projektowania operacji obróbki cieplnej i powierzchniowej oraz podstawowych technologii spajania, - technik regeneracji zużytych elementów maszyn oraz prowadzenia remontów maszyn
Cel przedmiotuC-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spaajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
C-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-6Wprowadzenie do projektowania technologii spawania
T-W-7Kontrola połączeń spajanych i systemy jakości w spawalnictwie
T-W-3Podstawy metalurgii i materiałoznawstwa spawalniczego
T-W-2Podstawy fizyczne procesów spajania i cięcia
T-W-1Procesy spawalnicze - podstawowe wiadomości, klasyfikacja i terminologia
T-W-5Urządzenia i sprzęt spawalniczy
T-W-4Techniki spajania w przemyśle: przygotowanie do spawania, spawanie MMA, SAW, GTA, PTA, GMA, spawanie elektronowe i laserowe, zgrzewanie, spawanie impulsowe ze sterowaniem synergicznym, spajanie konstrukcji z pokryciami antykorozyjnymi ColdArc, zgrzewanie, klejenie
T-L-1Spawanie metodą MMA
T-L-2Spawanie metodą GTA i GMA
T-L-3Spawanie metodą SAW
T-L-4Cęcie termiczne tlenowe, cięcie plazmowe, cięcie laserowe
T-L-5Zgrzewanie oporowe i tarciowe
T-L-6Lutowanie miekkie i twarde, klejenie
T-L-7Kontrola złączy spawanych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2film
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętoność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_C14_U01potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_U17potrafi - zgodnie ze specyfikacją - zaprojektować oraz nadzorować wykonanie prostych urządzeń, opracować proces technologiczny, używając właściwych metod i technik wspomagania komputerowego CAx
Cel przedmiotuC-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spaajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
C-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-6Wprowadzenie do projektowania technologii spawania
T-W-7Kontrola połączeń spajanych i systemy jakości w spawalnictwie
T-W-3Podstawy metalurgii i materiałoznawstwa spawalniczego
T-W-2Podstawy fizyczne procesów spajania i cięcia
T-W-1Procesy spawalnicze - podstawowe wiadomości, klasyfikacja i terminologia
T-W-5Urządzenia i sprzęt spawalniczy
T-W-4Techniki spajania w przemyśle: przygotowanie do spawania, spawanie MMA, SAW, GTA, PTA, GMA, spawanie elektronowe i laserowe, zgrzewanie, spawanie impulsowe ze sterowaniem synergicznym, spajanie konstrukcji z pokryciami antykorozyjnymi ColdArc, zgrzewanie, klejenie
T-L-1Spawanie metodą MMA
T-L-2Spawanie metodą GTA i GMA
T-L-3Spawanie metodą SAW
T-L-4Cęcie termiczne tlenowe, cięcie plazmowe, cięcie laserowe
T-L-5Zgrzewanie oporowe i tarciowe
T-L-6Lutowanie miekkie i twarde, klejenie
T-L-7Kontrola złączy spawanych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2film
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0prezentacja wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_1A_C14_K01potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spaajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
C-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-6Wprowadzenie do projektowania technologii spawania
T-W-7Kontrola połączeń spajanych i systemy jakości w spawalnictwie
T-W-3Podstawy metalurgii i materiałoznawstwa spawalniczego
T-W-2Podstawy fizyczne procesów spajania i cięcia
T-W-1Procesy spawalnicze - podstawowe wiadomości, klasyfikacja i terminologia
T-W-5Urządzenia i sprzęt spawalniczy
T-W-4Techniki spajania w przemyśle: przygotowanie do spawania, spawanie MMA, SAW, GTA, PTA, GMA, spawanie elektronowe i laserowe, zgrzewanie, spawanie impulsowe ze sterowaniem synergicznym, spajanie konstrukcji z pokryciami antykorozyjnymi ColdArc, zgrzewanie, klejenie
T-L-1Spawanie metodą MMA
T-L-2Spawanie metodą GTA i GMA
T-L-3Spawanie metodą SAW
T-L-4Cęcie termiczne tlenowe, cięcie plazmowe, cięcie laserowe
T-L-5Zgrzewanie oporowe i tarciowe
T-L-6Lutowanie miekkie i twarde, klejenie
T-L-7Kontrola złączy spawanych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2film
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków