Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2018/2019 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Przedmioty innego typu (0)

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
English in Science and Technologyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0305

Przedmioty innego typu (5)

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
OHS trainingzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051

Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Academic Discourse Izaliczenie1,0lektorataudytoryjne1,00,0304
Academic Discourse IIzaliczenie1,0lektorataudytoryjne1,00,0155

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
High school teaching and modern education techniqueegzamin1,0wykładyaudytoryjne0,50,542
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
High school teaching and modern education techniquezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0111
wykładyaudytoryjne1,01,0111
Interpersonal communication and negotiation techniques in the academic teaching professionzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0153
Pedagogy of high school teachingegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,0152
wykładyaudytoryjne1,01,0122
Psychological and axiological base of college education processzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5111
wykładyaudytoryjne0,50,561
Psychological and axiological base of college education processegzamin1,0wykładyaudytoryjne0,50,542
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
Science and the ethos of academic teacherzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0104
Speech technology and voice broadcastzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,543
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,543

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Participation in leading of classes Izaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0151
Participation in leading of classes IIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0152
Participation in leading of classes IIIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0153
Participation in leading of classes IVzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0154
Participation in leading of classes Vzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0155
Participation in leading of classes VIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0156
Participation in leading of classes VIIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0157
Participation in leading of classes VIIIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0158

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Branch seminar Izaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,072
Branch seminar IIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,084
Branch seminar IIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,086
Branch seminar IVzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,088
Chemical technology Izaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
Chemical technology IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0154
Consultations with advisor/supervisor Izaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,071
Consultations with advisor/supervisor IIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,072
Consultations with advisor/supervisor IIIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,073
Consultations with advisor/supervisor IVzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,074
Consultations with advisor/supervisor Vzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,075
Consultations with advisor/supervisor VIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,076
Consultations with advisor/supervisor VIIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,077
Consultations with advisor/supervisor VIIIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,078
Instrumental Analysis Izaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,081
Instrumental Analysis IIzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,03,0242
Introduction to advanced research methods of chemical technologyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,03,0211
Philosophyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0154
Progress in PhD work (PhD seminar) Izaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0101
Progress in PhD work (PhD seminar) IIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0102
Progress in PhD work (PhD seminar) IIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0103
Progress in PhD work (PhD seminar) IVzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,01,0104
Progress in PhD work (PhD seminar) Vzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0105
Progress in PhD work (PhD seminar) VIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0106
Progress in PhD work (PhD seminar) VIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0107
Progress in PhD work (PhD seminar) VIIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0108