Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Branch seminar III:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów studia trzeciego stopnia
Profil
Moduł
Przedmiot Branch seminar III
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Obtained course credits with reference to the subjects realized during S1 and S2 levels
W-2Obtained course credits with reference to the subjects realized in previous semesters and required by the PhD study programme

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Making PhD students acquainted with the newest achievements in chemical technology/engineering.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Participation in seminars. Activity in discussion.8
A-S-2Homework- preparation for seminars.22
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Seminar

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Assessment based on participation in seminars.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D14_W01
PhD student possesses specialized knowledge in the area of selected subjects related to chemical technology and/or engineering
ChT_3-_W02C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D14_W02
PhD student possesses specialized knowledge in the area of chemical technology/engineering related to the issues presented during seminar by the invited specialists.
ChT_3-_W03C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D14_U01
PhD student can evaluate and analyze information presented during seminar
ChT_3-_U02C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D14_U02
PhD student can acquire and analyze in a critical manner the information presented during seminar
ChT_3-_U02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D14_K01
PhD student understands the need to forward important information in the area of chemical technology and chemical engineering by distinguished specialists in these fields
ChT_3-_K02C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D14_K02
PhD student understands the need to forward knowledge in the area of chemical technology and chemical engineering by the distinguished specialists
ChT_3-_K02C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D14_W01
PhD student possesses specialized knowledge in the area of selected subjects related to chemical technology and/or engineering
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D14_W02
PhD student possesses specialized knowledge in the area of chemical technology/engineering related to the issues presented during seminar by the invited specialists.
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D14_U01
PhD student can evaluate and analyze information presented during seminar
2,0
3,0Participation in seminar, activity during discussion
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D14_U02
PhD student can acquire and analyze in a critical manner the information presented during seminar
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D14_K01
PhD student understands the need to forward important information in the area of chemical technology and chemical engineering by distinguished specialists in these fields
2,0
3,0Participation in seminar, activity during discussion
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D14_K02
PhD student understands the need to forward knowledge in the area of chemical technology and chemical engineering by the distinguished specialists
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literature associated with subjects presented during seminar, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Participation in seminars. Activity in discussion.8
A-S-2Homework- preparation for seminars.22
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D14_W01PhD student possesses specialized knowledge in the area of selected subjects related to chemical technology and/or engineering
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W02She/he has expertise in matters directly related to this field of research.
Cel przedmiotuC-1Making PhD students acquainted with the newest achievements in chemical technology/engineering.
Treści programoweT-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions
Metody nauczaniaM-1Seminar
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on participation in seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D14_W02PhD student possesses specialized knowledge in the area of chemical technology/engineering related to the issues presented during seminar by the invited specialists.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W03She/he has specialized in theoretical general knowledge in chemistry.
Cel przedmiotuC-1Making PhD students acquainted with the newest achievements in chemical technology/engineering.
Treści programoweT-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions
Metody nauczaniaM-1Seminar
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on participation in seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D14_U01PhD student can evaluate and analyze information presented during seminar
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U02She/he can interpret and critically analyze information obtained from literature and draw the correct conclusions, formulate reasoned opinions in English.
Cel przedmiotuC-1Making PhD students acquainted with the newest achievements in chemical technology/engineering.
Treści programoweT-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions
Metody nauczaniaM-1Seminar
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on participation in seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Participation in seminar, activity during discussion
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D14_U02PhD student can acquire and analyze in a critical manner the information presented during seminar
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U02She/he can interpret and critically analyze information obtained from literature and draw the correct conclusions, formulate reasoned opinions in English.
Cel przedmiotuC-1Making PhD students acquainted with the newest achievements in chemical technology/engineering.
Treści programoweT-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions
Metody nauczaniaM-1Seminar
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on participation in seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D14_K01PhD student understands the need to forward important information in the area of chemical technology and chemical engineering by distinguished specialists in these fields
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_K02She/he understands the need to inform the public by publishing popular scientific press, radio and television, opinions regarding modern solutions in the field of chemical and process engineering, omissions of obsolete technology; the need to provide information about the positive and negative aspects of the business related to chemical technology and chemical engineering.
Cel przedmiotuC-1Making PhD students acquainted with the newest achievements in chemical technology/engineering.
Treści programoweT-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions
Metody nauczaniaM-1Seminar
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on participation in seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Participation in seminar, activity during discussion
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D14_K02PhD student understands the need to forward knowledge in the area of chemical technology and chemical engineering by the distinguished specialists
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_K02She/he understands the need to inform the public by publishing popular scientific press, radio and television, opinions regarding modern solutions in the field of chemical and process engineering, omissions of obsolete technology; the need to provide information about the positive and negative aspects of the business related to chemical technology and chemical engineering.
Cel przedmiotuC-1Making PhD students acquainted with the newest achievements in chemical technology/engineering.
Treści programoweT-S-1The newest trends in chemical technology/engineering presented by distinguished invited specialists from other institutions
Metody nauczaniaM-1Seminar
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on participation in seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Active participation in seminar
3,5
4,0
4,5
5,0