Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Participation in leading of classes VI:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów studia trzeciego stopnia
Profil
Moduł
Przedmiot Participation in leading of classes VI
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Mozia <Sylwia.Mozia@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Xuecheng Chen <Xuecheng.Chen@zut.edu.pl>, Zbigniew Czech <psa_czech@wp.pl>, Mirosława El Fray <Miroslawa.ElFray@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Marek Gryta <Marek.Gryta@zut.edu.pl>, Joanna Grzechulska-Damszel <Joanna.Grzechulska@zut.edu.pl>, Barbara Grzmil <Barbara.Grzmil@zut.edu.pl>, Ryszard Kaleńczuk <Ryszard.Kalenczuk@zut.edu.pl>, Krzysztof Karakulski <Krzysztof.Karakulski@zut.edu.pl>, Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>, Zofia Lendzion-Bieluń <Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl>, Agata Markowska-Szczupak <Agata.Markowska@zut.edu.pl>, Beata Michalkiewicz <Beata.Michalkiewicz@zut.edu.pl>, Ewa Mijowska <Ewa.Borowiak-Palen@zut.edu.pl>, Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Dariusz Moszyński <Dariusz.Moszynski@zut.edu.pl>, Sylwia Mozia <Sylwia.Mozia@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Jacek Przepiórski <Jacek.Przepiorski@zut.edu.pl>, Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>, Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>, Beata Tryba <Beata.Tryba@zut.edu.pl>, Ryszard Ukielski <Ryszard.Ukielski@zut.edu.pl>, Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>, Rafał Wróbel <Rafal.Wrobel@zut.edu.pl>, Agnieszka Wróblewska <Agnieszka.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,5 ECTS (formy) 0,5
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 0,51,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Knowledge of chemical technology/engineering, especially corresponding to the 2nd level of studies

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Establishing knowledge in the area of the realized course content. Getting knowledge on teaching students and competences related to implementation of the rules of academic teacher behaviour.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Participation of the PhD student in co-leading of classes (laboratories, calculation classes etc.) for the 1st and 2nd level students within the framework of courses realized in mother institute/department, especially classes associated with the subject of the PhD thesis.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Participation in classes for students (laboratories and calculation classes).15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Problem methods of teaching, explanations, demonstrations – according to the type of classes realized within the framework of the co-led courses (laboratories, calculation classes).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Evaluation of quality of knowledge and clarity of knowledge transfer. Evaluation of proper method of communication. Evaluation of involvement of the PhD student in preparation for classes and their co-realization.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D21f_W01
Widening and establishing knowledge in the area of the co-led courses. Implementation of the possessed knowledge about academic teaching.
ChT_3-_W09C-1T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D21f_U01
Getting and establishing skills on teaching students and using modern methods and techniques.
ChT_3-_U14, ChT_3-_U05, ChT_3-_U09, ChT_3-_U08, ChT_3-_U03C-1T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D21f_K01
Gaining competences in the area of implementation of rules of academic teacher behaviour.
ChT_3-_K01C-1T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D21f_W01
Widening and establishing knowledge in the area of the co-led courses. Implementation of the possessed knowledge about academic teaching.
2,0
3,0Transfer of basic knowledge under the supervision of academic staff: thesis advisor/supervisor
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D21f_U01
Getting and establishing skills on teaching students and using modern methods and techniques.
2,0
3,0Getting basic skills in clear and understandable transfer of knowledge and solving problems occurring during classes.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D21f_K01
Gaining competences in the area of implementation of rules of academic teacher behaviour.
2,0
3,0Positive evaluation of competences of the PhD student who is co-leading classes given by the advisor/supervisor.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Hans-Dieter Barke, Günther Harsch, Siegbert Schmid, Essentials of Chemical Education, Springer, 2012
  2. Heather Fry, Steve Ketteridge, A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Taylor & Francis, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Participation of the PhD student in co-leading of classes (laboratories, calculation classes etc.) for the 1st and 2nd level students within the framework of courses realized in mother institute/department, especially classes associated with the subject of the PhD thesis.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Participation in classes for students (laboratories and calculation classes).15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D21f_W01Widening and establishing knowledge in the area of the co-led courses. Implementation of the possessed knowledge about academic teaching.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W09She/he has extended knowledge of the non-technological aspects of engineering and research, such as economics, management, intellectual property, communication (also in a foreign language).
Cel przedmiotuC-1Establishing knowledge in the area of the realized course content. Getting knowledge on teaching students and competences related to implementation of the rules of academic teacher behaviour.
Treści programoweT-A-1Participation of the PhD student in co-leading of classes (laboratories, calculation classes etc.) for the 1st and 2nd level students within the framework of courses realized in mother institute/department, especially classes associated with the subject of the PhD thesis.
Metody nauczaniaM-1Problem methods of teaching, explanations, demonstrations – according to the type of classes realized within the framework of the co-led courses (laboratories, calculation classes).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Evaluation of quality of knowledge and clarity of knowledge transfer. Evaluation of proper method of communication. Evaluation of involvement of the PhD student in preparation for classes and their co-realization.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Transfer of basic knowledge under the supervision of academic staff: thesis advisor/supervisor
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D21f_U01Getting and establishing skills on teaching students and using modern methods and techniques.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U14She/he can make the selection of laboratory techniques and engineering solutions to the tasks in terms of the direction of research.
ChT_3-_U05She/he is able to prepare and present in English oral presentations on the issues of technology or chemical engineering.
ChT_3-_U09She/he is able to combine knowledge of chemistry, chemical technology, chemical and process engineering, environmental protection and specialty subjects to formulate and solve research tasks.
ChT_3-_U08She/he is able to use analytical methods and experimental research to solve problems in the field of chemical technology or chemical engineering, especially in terms of the direction of research.
ChT_3-_U03She/he is capable of using a variety of techniques in a transparent manner to communicate in a professional environment in English, and in other environments in English and in at least one foreign language from such as: Polish, French, German or Russian.
Cel przedmiotuC-1Establishing knowledge in the area of the realized course content. Getting knowledge on teaching students and competences related to implementation of the rules of academic teacher behaviour.
Treści programoweT-A-1Participation of the PhD student in co-leading of classes (laboratories, calculation classes etc.) for the 1st and 2nd level students within the framework of courses realized in mother institute/department, especially classes associated with the subject of the PhD thesis.
Metody nauczaniaM-1Problem methods of teaching, explanations, demonstrations – according to the type of classes realized within the framework of the co-led courses (laboratories, calculation classes).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Evaluation of quality of knowledge and clarity of knowledge transfer. Evaluation of proper method of communication. Evaluation of involvement of the PhD student in preparation for classes and their co-realization.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Getting basic skills in clear and understandable transfer of knowledge and solving problems occurring during classes.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D21f_K01Gaining competences in the area of implementation of rules of academic teacher behaviour.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_K01She/he is able to think and act in an innovative, creative and enterprising way.
Cel przedmiotuC-1Establishing knowledge in the area of the realized course content. Getting knowledge on teaching students and competences related to implementation of the rules of academic teacher behaviour.
Treści programoweT-A-1Participation of the PhD student in co-leading of classes (laboratories, calculation classes etc.) for the 1st and 2nd level students within the framework of courses realized in mother institute/department, especially classes associated with the subject of the PhD thesis.
Metody nauczaniaM-1Problem methods of teaching, explanations, demonstrations – according to the type of classes realized within the framework of the co-led courses (laboratories, calculation classes).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Evaluation of quality of knowledge and clarity of knowledge transfer. Evaluation of proper method of communication. Evaluation of involvement of the PhD student in preparation for classes and their co-realization.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Positive evaluation of competences of the PhD student who is co-leading classes given by the advisor/supervisor.
3,5
4,0
4,5
5,0