Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Consultations with advisor/supervisor VI:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów studia trzeciego stopnia
Profil
Moduł
Przedmiot Consultations with advisor/supervisor VI
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Obtained course credits with reference to preceding semesters of PhD studies

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.7
7

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Preparation for discussion with advisor/supervisor. Discussion with advisor/supervisor.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Didactic discussion

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D13_W01
PhD student has a thorough knowledge of the chosen field of research allows reference the results to the state of knowledge.
ChT_3-_W06C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_W02
PhD student has expertise in the chosen research topics
ChT_3-_W02C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_W03
PhD student has advanced knowledge in the chosen direction of research
ChT_3-_W06C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_W04
PhD student has detailed knowledge in the area of the selected research direction.
ChT_3-_W06C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_W05
PhD student has expertise in the chosen research topics
ChT_3-_W06C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D13_U01
PhD student can prepare a presentation on the obtained research results.
ChT_3-_U05C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_U02
PhD student can choose laboratory techniques and engineering solutions to the research tasks in the selected range
ChT_3-_U05C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_U03
PhD student is able to interpret and critically analyze information obtained literature in relation to the selected research topics
ChT_3-_U05C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D13_K01
PhD student understands the need communicated to the public the results of their work in the form of publications, patents, conference speeches.
ChT_3-_K03C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_K02
PhD student is able to think and act in an innovative and creative in relation to the selected research issues
ChT_3-_K03C-1T-S-1M-1S-1
ChT_3-_D13_K03
PhD student is able to think and act in an innovative and creative in relation to the selected research topics
ChT_3-_K03C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D13_W01
PhD student has a thorough knowledge of the chosen field of research allows reference the results to the state of knowledge.
2,0
3,0present a framework of PhD thesis
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_W02
PhD student has expertise in the chosen research topics
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of chemical processes in his research area
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_W03
PhD student has advanced knowledge in the chosen direction of research
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of chemical processes in his research area
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_W04
PhD student has detailed knowledge in the area of the selected research direction.
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of chemical engineering in the selected research area
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_W05
PhD student has expertise in the chosen research topics
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of selected research area
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D13_U01
PhD student can prepare a presentation on the obtained research results.
2,0
3,0Elaboration of research results in order to prepare a publication
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_U02
PhD student can choose laboratory techniques and engineering solutions to the research tasks in the selected range
2,0
3,0PhD student is able to choose the research techniques adapted to his research area
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_U03
PhD student is able to interpret and critically analyze information obtained literature in relation to the selected research topics
2,0
3,0PhD student is able to analyze state of art in a selected research area
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D13_K01
PhD student understands the need communicated to the public the results of their work in the form of publications, patents, conference speeches.
2,0
3,0Elaboration of research results in order to prepare a publication
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_K02
PhD student is able to think and act in an innovative and creative in relation to the selected research issues
2,0
3,0PhD student is able to critically analyze the obtained results and to draw the appropriate conclusions
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D13_K03
PhD student is able to think and act in an innovative and creative in relation to the selected research topics
2,0
3,0PhD student is able to compare the obtained results with the state of art in the selected research area and to propose creative solutions
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literature related to the subject of PhD thesis, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.7
7

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Preparation for discussion with advisor/supervisor. Discussion with advisor/supervisor.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_W01PhD student has a thorough knowledge of the chosen field of research allows reference the results to the state of knowledge.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W06She/he has theoretically based detailed knowledge on issues of technology and chemical engineering characteristic of the direction of research.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0present a framework of PhD thesis
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_W02PhD student has expertise in the chosen research topics
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W02She/he has expertise in matters directly related to this field of research.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of chemical processes in his research area
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_W03PhD student has advanced knowledge in the chosen direction of research
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W06She/he has theoretically based detailed knowledge on issues of technology and chemical engineering characteristic of the direction of research.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of chemical processes in his research area
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_W04PhD student has detailed knowledge in the area of the selected research direction.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W06She/he has theoretically based detailed knowledge on issues of technology and chemical engineering characteristic of the direction of research.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of chemical engineering in the selected research area
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_W05PhD student has expertise in the chosen research topics
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W06She/he has theoretically based detailed knowledge on issues of technology and chemical engineering characteristic of the direction of research.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student has a basic knowledge of selected research area
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_U01PhD student can prepare a presentation on the obtained research results.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U05She/he is able to prepare and present in English oral presentations on the issues of technology or chemical engineering.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Elaboration of research results in order to prepare a publication
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_U02PhD student can choose laboratory techniques and engineering solutions to the research tasks in the selected range
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U05She/he is able to prepare and present in English oral presentations on the issues of technology or chemical engineering.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student is able to choose the research techniques adapted to his research area
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_U03PhD student is able to interpret and critically analyze information obtained literature in relation to the selected research topics
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U05She/he is able to prepare and present in English oral presentations on the issues of technology or chemical engineering.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student is able to analyze state of art in a selected research area
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_K01PhD student understands the need communicated to the public the results of their work in the form of publications, patents, conference speeches.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_K03She/he has the competence necessary to assess the role of the researcher in the scientific and professional environment.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Elaboration of research results in order to prepare a publication
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_K02PhD student is able to think and act in an innovative and creative in relation to the selected research issues
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_K03She/he has the competence necessary to assess the role of the researcher in the scientific and professional environment.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student is able to critically analyze the obtained results and to draw the appropriate conclusions
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D13_K03PhD student is able to think and act in an innovative and creative in relation to the selected research topics
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_K03She/he has the competence necessary to assess the role of the researcher in the scientific and professional environment.
Cel przedmiotuC-1Discussion on the experimental results obtained during PhD work. Modification of the range of PhD work based on the obtained results, if necessary.
Treści programoweT-S-1Discussion on continuation of research during PhD work.
Metody nauczaniaM-1Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Evaluation of the obtained research results and PhD student’s independence and creativity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student is able to compare the obtained results with the state of art in the selected research area and to propose creative solutions
3,5
4,0
4,5
5,0