Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Progress in PhD work (PhD seminar) VI:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów studia trzeciego stopnia
Profil
Moduł
Przedmiot Progress in PhD work (PhD seminar) VI
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Knowledge of the content of the 2nd level courses: chemical technology or chemical engineering
W-2Knowledge of the content of the course „Progress in PhD work (PhD seminar)” presented during semesters 1-5.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Formation of a PhD student’s ability to present the results of the essential investigations conducted during the PhD work realized in the area of chemical technology or chemical engineering disciplines.
C-2Formation of a PhD student’s ability to discuss on the results of the essential investigations realized during the PhD work.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1PhD students’ presentations of the results of the first stage of the essential investigations realized during the PhD work. Discussion on the presentations between the seminar10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Participation in seminars.10
A-S-2Preparation of a presentation related to the first stage of the essential investigations realized during the PhD work10
A-S-3Preparation for discussion in the area of the content presented in the seminar programme.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Practical methods: seminar.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Assessment based on given presentation and activity in discussion during seminars.
S-2Ocena formująca: Continuous assessment based of PhD student’s activity during seminars.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D12_W01
PhD student possesses specialized knowledge in the research area directly related the subject of the PhD work
ChT_3-_W06C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2
ChT_3-_D12_W02
PhD student possesses knowledge about new solutions in chemical technology and engineering related to the selected research direction.
ChT_3-_W06C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D12_U01
PhD student can utilize various research methods to solve issues being the subject of the PhD work.
ChT_3-_U05, ChT_3-_U11C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2
ChT_3-_D12_U02
PhD student can evaluate the usability and possibility of utilization of novel solutions and methods in the area of the selected research direction
ChT_3-_U05, ChT_3-_U11C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ChT_3-_D12_K01
PhD student can think and act in a creative manner in the area of essential research realized in the PhD work
ChT_3-_K01C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D12_W01
PhD student possesses specialized knowledge in the research area directly related the subject of the PhD work
2,0
3,0PhD student is able to explain on a basis level the results of essential research realized in the PhD work
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D12_W02
PhD student possesses knowledge about new solutions in chemical technology and engineering related to the selected research direction.
2,0
3,0PhD student can summarize on a basis level the knowledge about scientific news in the area of selected research direction
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D12_U01
PhD student can utilize various research methods to solve issues being the subject of the PhD work.
2,0
3,0PhD student can interpret on a basis level the results of essential research realized in the PhD work
3,5
4,0
4,5
5,0
ChT_3-_D12_U02
PhD student can evaluate the usability and possibility of utilization of novel solutions and methods in the area of the selected research direction
2,0
3,0PhD student can evaluate on a basis level the usability and possibility of utilization of novel solutions and methods in the area of the selected research direction
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ChT_3-_D12_K01
PhD student can think and act in a creative manner in the area of essential research realized in the PhD work
2,0
3,0PhD student can on a basis level think and act in a creative manner in the area of the essential research realized in the PhD work
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N., Transport Phenomena, Wiley, New York, 2007
  2. Cheremisinoff N.P., Handbook of Chemical Processing Equipment, Butterworth-Heinemann, Boston, 2000
  3. Raghavendra N.V., Krishnamurthy L., Engineering Metrology and Measurements, Oxford University Press, Oxford, 2013
  4. Brandt S., Data Analysis. Statistical and Computational Methods for Scientists and Engineers (3rd ed), Springer Verlag, New York, 1999
  5. Rice R.G., Do D.D., Applied mathematics and modeling for chemical engineers, Wiley, New York, 2012
  6. Hanges K.M., Cameron L.T., Process modelling and model analysis, Academic Press, San Diego, 2001
  7. Dobre T.G., Marcano J.G.S., Chemical Engineering. Modeling, Simulation and Similitude, Wiley, Weinheim, 2007
  8. Rao S.S., Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists, Prentice Hall, New Jersey, 1999

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1PhD students’ presentations of the results of the first stage of the essential investigations realized during the PhD work. Discussion on the presentations between the seminar10
10

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Participation in seminars.10
A-S-2Preparation of a presentation related to the first stage of the essential investigations realized during the PhD work10
A-S-3Preparation for discussion in the area of the content presented in the seminar programme.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D12_W01PhD student possesses specialized knowledge in the research area directly related the subject of the PhD work
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W06She/he has theoretically based detailed knowledge on issues of technology and chemical engineering characteristic of the direction of research.
Cel przedmiotuC-1Formation of a PhD student’s ability to present the results of the essential investigations conducted during the PhD work realized in the area of chemical technology or chemical engineering disciplines.
C-2Formation of a PhD student’s ability to discuss on the results of the essential investigations realized during the PhD work.
Treści programoweT-S-1PhD students’ presentations of the results of the first stage of the essential investigations realized during the PhD work. Discussion on the presentations between the seminar
Metody nauczaniaM-1Practical methods: seminar.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on given presentation and activity in discussion during seminars.
S-2Ocena formująca: Continuous assessment based of PhD student’s activity during seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student is able to explain on a basis level the results of essential research realized in the PhD work
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D12_W02PhD student possesses knowledge about new solutions in chemical technology and engineering related to the selected research direction.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_W06She/he has theoretically based detailed knowledge on issues of technology and chemical engineering characteristic of the direction of research.
Cel przedmiotuC-1Formation of a PhD student’s ability to present the results of the essential investigations conducted during the PhD work realized in the area of chemical technology or chemical engineering disciplines.
C-2Formation of a PhD student’s ability to discuss on the results of the essential investigations realized during the PhD work.
Treści programoweT-S-1PhD students’ presentations of the results of the first stage of the essential investigations realized during the PhD work. Discussion on the presentations between the seminar
Metody nauczaniaM-1Practical methods: seminar.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on given presentation and activity in discussion during seminars.
S-2Ocena formująca: Continuous assessment based of PhD student’s activity during seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student can summarize on a basis level the knowledge about scientific news in the area of selected research direction
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D12_U01PhD student can utilize various research methods to solve issues being the subject of the PhD work.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U05She/he is able to prepare and present in English oral presentations on the issues of technology or chemical engineering.
ChT_3-_U11She/he can use the knowledge to analyze and assess the functioning of the technologies used in various processes implemented within the chosen field of research.
Cel przedmiotuC-1Formation of a PhD student’s ability to present the results of the essential investigations conducted during the PhD work realized in the area of chemical technology or chemical engineering disciplines.
C-2Formation of a PhD student’s ability to discuss on the results of the essential investigations realized during the PhD work.
Treści programoweT-S-1PhD students’ presentations of the results of the first stage of the essential investigations realized during the PhD work. Discussion on the presentations between the seminar
Metody nauczaniaM-1Practical methods: seminar.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on given presentation and activity in discussion during seminars.
S-2Ocena formująca: Continuous assessment based of PhD student’s activity during seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student can interpret on a basis level the results of essential research realized in the PhD work
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D12_U02PhD student can evaluate the usability and possibility of utilization of novel solutions and methods in the area of the selected research direction
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_U05She/he is able to prepare and present in English oral presentations on the issues of technology or chemical engineering.
ChT_3-_U11She/he can use the knowledge to analyze and assess the functioning of the technologies used in various processes implemented within the chosen field of research.
Cel przedmiotuC-1Formation of a PhD student’s ability to present the results of the essential investigations conducted during the PhD work realized in the area of chemical technology or chemical engineering disciplines.
C-2Formation of a PhD student’s ability to discuss on the results of the essential investigations realized during the PhD work.
Treści programoweT-S-1PhD students’ presentations of the results of the first stage of the essential investigations realized during the PhD work. Discussion on the presentations between the seminar
Metody nauczaniaM-1Practical methods: seminar.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on given presentation and activity in discussion during seminars.
S-2Ocena formująca: Continuous assessment based of PhD student’s activity during seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student can evaluate on a basis level the usability and possibility of utilization of novel solutions and methods in the area of the selected research direction
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaChT_3-_D12_K01PhD student can think and act in a creative manner in the area of essential research realized in the PhD work
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyChT_3-_K01She/he is able to think and act in an innovative, creative and enterprising way.
Cel przedmiotuC-1Formation of a PhD student’s ability to present the results of the essential investigations conducted during the PhD work realized in the area of chemical technology or chemical engineering disciplines.
C-2Formation of a PhD student’s ability to discuss on the results of the essential investigations realized during the PhD work.
Treści programoweT-S-1PhD students’ presentations of the results of the first stage of the essential investigations realized during the PhD work. Discussion on the presentations between the seminar
Metody nauczaniaM-1Practical methods: seminar.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Assessment based on given presentation and activity in discussion during seminars.
S-2Ocena formująca: Continuous assessment based of PhD student’s activity during seminars.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0PhD student can on a basis level think and act in a creative manner in the area of the essential research realized in the PhD work
3,5
4,0
4,5
5,0