Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Estetyka miastprzedmiot wspólny6 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny3 / 1
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny4 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny3 / 2
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny2 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny6 / 2
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny7 / 1
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny2 / 2
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny7 / 2
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny7 / 3
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny5 / 3
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny6 / 3
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny6 / 4
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Systemy CAD w GPprzedmiot wspólny
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 3
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 4
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny3 / 4
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny7 / 5
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny5 / 4
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Estetyka miastprzedmiot wspólny6 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny3 / 1
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny4 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny3 / 2
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny2 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny6 / 2
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny7 / 1
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny2 / 2
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny7 / 2
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny7 / 3
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny5 / 3
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny6 / 3
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny6 / 4
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Systemy CAD w GPprzedmiot wspólny
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 3
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 4
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny3 / 4
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny7 / 5
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny5 / 4
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Estetyka miastprzedmiot wspólny6 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny3 / 1
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny4 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny3 / 2
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny2 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny6 / 2
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny7 / 1
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny2 / 2
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny7 / 2
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny7 / 3
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny5 / 3
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny6 / 3
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny6 / 4
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Systemy CAD w GPprzedmiot wspólny
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 3
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 4
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny3 / 4
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny7 / 5
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny5 / 4
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Systemy CAD w GPprzedmiot wspólny
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetyka miastprzedmiot wspólny6 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny6 / 2
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny6 / 3
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny6 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny3 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny3 / 2
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 3
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny3 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny4 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny2 / 1
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny2 / 2
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 1
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny5 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny7 / 1
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny7 / 2
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny7 / 3
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 4
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny7 / 5